První školní den jsme přivítali na naší škole 340 nových žáků!!!!

Školní rok 2019/2020 letos na SOŠ a SOU  slavnostně zahájil pan senátor Ing. Jiří Vosecký. Kromě jiného připomněl, že škola obdržela v předchozích dvou letech investiční dotaci přesahující 116 mil. Kč.

Dá se opravdu říci, že na SOŠ a SOU začíná  nový školní rok v „NOVÉM“!!!

Žáci maturitních oborů "Hotelnictví" a "Ekologie a životní" prostředí budou využívat nově vybavené odborné učebny. Žáci učebních oborů se budou učit řemeslu v dílnách s moderním strojním a dalším vybavením.

DSC 0771    DSC 0764   DSC 0797   DSC 0799  DSC 0790

“Liberecký kraj podepsal v úterý 20.srpna smlouvu o finanční spoluúčasti na Stipendijním programu pro žáky středních škol v regionu. Regionální agrární rada se bude od příštího školního roku podílet s Libereckým krajem na financování stipendií žákům oboru Zemědělec – farmář. Stipendií se dočkají žáci od nového školního roku 2019/2020  na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v České Lípě (SOŠ a SOU Česká Lípa) a stejně jako v předchozích letech i na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantě (SŠHL Frýdlant)”

Více informací lze nalézt na odkazu: :https://www.kraj-lbc.cz/regionalni-agrarni-rada-bude-libereckemu-kraji-prispivat-na-stipendia-pro-zaky-zemedelskych-oboru-n924333.htm

Celý video záznam z tiskové konference: https://www.youtube.com/watch?v=G9vmYPdnRp4&feature=youtu.be

 Po tři odpoledne, v posledním týdnu školního roku, probíhalo na naší škole slavnostní ukončení studia žáků 3. ročníků učebních oborů.

135 budoucích zámečníků, elektrikářů, instalatérů, truhlářů, obráběčů kovů, kadeřnic, kuchařů, pekařů, číšníků, cukrářek, zemědělců obdrželo nejen vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list, ale také Europassy - dodatky vysvědčení v anglickém a německém jazyce.
Většina absolventů školy má již sjednané zaměstnaní, někteří pokračují ve studiu na maturitním oboru Podnikání.
Všem našim absolventům přejeme hodně štěstí!

IMG 20190626 150444   IMG 20190626 152124

Dne 19.6. se žáci oboru elektrikář a mechanik elektrotechnik zúčastnili exkurze do rozvodny Dubice v České Lípě. Zde si pod dohledem a za přísného dodržení bezpečnostních pravidel prohlédli fungování rozvodny.

rozvodna rozvodna1

 

 

 

V  pondělí 3.června  byly zahájeny závěrečné zkoušky. Žáci všech patnáct učebních oborů absolovovali nejdříve písemnými testy.

Od úterý pokračovala nejnáročnější část zkoušek.....Během dvou až tří dnů měli žáci předvést své praktické dovednosti.

Většina žáků byla zatím úspěšná.

Snad se jim podaří uspět i v poslední části. A to u zkoušek ústních. 

   20190606 112743   20190606 114520  ZZ 19 5   20190606 120458   20190606 114032

 

 

 

Dne 6. června 2019 v 15:00 proběhne slavnostní předávání maturitního vysvědčení. Setkání se uskuteční v Aule (2.patro budovy "C").

Počty volných míst do 3. kola přijímacího řízení

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity oboru

Volná místa

Dominik Fukna a Lukáš Kocourek ze 3.ročníku oboru instalatér obsadili ve velké konkurenci ostatních odborných škol 3. místo v regionální soutěži instalatérských znalostí a dovedností!!!!

Ve školním roce 2019/2020 nabízeme možnost studovat ve třech oborech maturitních a patnácti oborech učebních

Kritéria přijímacího řízení:

  • Pro maturitní obory Ekologie a životní prostředí, Hotelnictví
  • Pro učební obory
  • Pro maturitní obor určený pro absolventy učebních oborů - nástavbové studium Podnikání

20.února proběhla v dílnách školy na pracovišti Svojsíkova stezka soutěž Automechanik Junior. Za školu se zúčastnili Zoran Tolvaj a Otakar Filek. Velmi dobře si vedli především v praktické části soutěže.

Soutěž, do které se zapojilo 14 středních a základních škol, každoročně pořádá Krajská hospodářská komora a to v Jablonci nad Nisou. Letos se soutěž konala 14.února. Školu reprezentovali žáci Tomáš Dvořák , Matěj Žiga, Jakub Pevný,Matěj Šírlo, Daniel Janeček,František Růžička z učebních oborů strojní mechanik, zemědělec farmář a instalatér.