VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2018 – 2021

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Libereckého kraje vyhlašuji volby do tohoto orgánu.

 

Mgr. Hana Kubátová Ortová

ředitelka školy

 

Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky

Vyhlášení voleb do školské rady za pedagogy školy

Návrh na kandidáta - za zákonné zástupce a zletilé žáky

Návrh na kandidáta - za pedagogy školy

Informace k volbám do Školské rady pedagogové

Informace k volbám do Školské rady rodiče žáci

Volby do ŠR volební komise žáci pedagogové