Termín MZ podzim 2021 pro třídy P2 a HE4
 
1.- 3.9. - didaktické testy - spádová škola Nový Bor - přijde v pozvánce 
6.9. - praktická MZ
7.9.- opravný termín písemná práce NJ
8.9. - ústní část MZ
 
vedení školy

Od nového školního roku 2021/2022 bude na naší škole probíhat v odpoledních hodinách a o víkendech rekvalifikační kurz na obor Elektrikář (26-51-H/01). 

Součástí kurzy jsou dva týdny výcviku ve všední dny. Škola bude od září 2021 vlastnit akreditaci pro vystavení certifikátu tzv. úplné profesní kvalifikace oboru elektrikář.

Cena kurzu 49 500 Kč, včetně zkoušek profesních kvalifikací. Zkoušky lze opakovat. Opakované zkoušky jsou však  zpoplatněny částkou 2 500 Kč.

Po složení všech zkoušek se lze přihlásit na závěrečné zkoušky a následně také na SZŠ a SOŠ složit zkoušky odborné způsobilosti v oblasti elektrotechniky podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 zájemců. Více informací - zde.

Tiskopis - předběžný zájmu - naleznete pod tímto odkazem.

Tiskopis zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bojíte se neúspěchu u maturitní zkoušky?
Bojíte se, že po několikaletém studiu na střední škole skončíte se základním vzděláním?
 
Studujte na naší škole maturitní obor Hotelnictví.
Během studia získáte i výuční list. 
 
Škola má také připravený program pro žáky cizince, kteří neovládají český jazyk na dostatečné úrovni.

Kontaktní adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 605 258 404, 731 495 139.

Přihláška ke studiudalší tiskopisy do 2.kola přijímacího řízení

Dne 17.6. a 18.6.2021 je Personální oddělení žáku uzavřeno.

Naše škola vyhlásila další kola přijímacího řízení

Přihláška ke vzdělání -  denní

Přihláška ke vzdělání - nástavba

V případě, že už jste přijati na jinou školu a z jakýchkoliv důvodů byste chtěli  změnit své rozhodnutí, pak je to možné.

Požádat o přestup z jedné střední školy na jinou střední školu může žák kdykoliv během studia (právní norma).

Tedy i od  okamžiku, kdy se  zájemce o studium stane žákem jakéhokoliv ročníku školy, včetně ročníku prvního.

Jaké obory ve druhém a dalších kolech nabízíme?

Více informací naleznete pod tímto odkazemKontakt na personální oddělení žáků: B.Holá 736 175 575 nebo 481 131 071 

E - mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky MATURITNÍ OBORY

výsledky UČEBNÍ OBORY

 

V případě dotazů volejte na Personální oddělení žáků tel. 481 131 071, mobilní telefon: 736 175 575

Z důvodu zdržení CERMAT budou výsledky přijímacích řízení vyhlášeny 19.5. 2021 během dne.

DODATEK

 

oznameni 1  oznameni 2  oznameni 3

Vážení maturanti,
informace ohledně dobrovolné maturitní zkoušky Vám budou sděleny prostřednictvím třídních učitelů. V případě jakýchkoli dalších dotazů se obracejte na ně.
 
Vedení školy

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodla ředitelka  Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy, Česká Lípa, p.o. o zrušení jednotných přijímacích zkoušek u oborů 65-42-M/01 Hotelnictví a 64-41-L/51Podnikání.

Odůvodnění: 

Počet podaných přihlášek k studiu v oboru 65-42-M/01 Hotelnictví a v oboru 64-41-L/51Podnikání  je nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

Více informací naleznou uchazeči o studium v těchto oborech pod tímto odkazem.

Jednotné přijímací zkoušky SE NERUŠÍ u oborů 53-41-M/03 Praktická sestra a v oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí  

Odůvodnění: Počet podaných přihlášek k studiu v oborech 53-41-M/03 Praktická sestra a 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí je vyšší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

S ohledem na aktuální situaci  mají žáci od pondělí 1. března zakázán vstup do budovy školy.

Výuka bude probíhat pouze online.

Tímto se dočasně ruší indiviuální výuka žáků jak na odborném výcviku, tak na teoretickém vyučování.

Předpokládáme, že toto omezení bude trvat 14 dní až tři týdny.

Vedení školy

Vážení zájemci o studium maturitních oborů na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března.

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků jednotných přijímací zkoušek (testy CERMAT z českého jazyka a literatury a matematiky) a dalších kritérií.

Termíny přijímacího řízení: v období od 3. do 4. května 2021.

Právo využít obou termínů zůstává zachováno - odkaz.

Zrušení jednotných přijímacích zkoušek: v případě menšího počtu podaných přihlášek, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů,může ředitelka školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 19.května v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Odkaz na kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory naleznete zde 

Vážení zájemci o studium učebních oborů na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března.

Více informací  k přijímacímu řízení naleznte pod tímto odkazem

Přijímací řízení probíhá 28. dubna, ale NEKONAJÍ SE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě bodového ohodnocení výsledků vzděláváni na základní škole (vysvědčení za 1.pololetí 9. a za 1. pololetí 8.třídy).

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 19. května v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Odkaz na kritéria přijímacího řízení pro učební obory naleznete zde

Pokud chtějí žáci studovat zdravotnické obory v České Lípě, pak již nelze podávat přihlášky do Liberce tak, jak tomu bylo v letech minulých.

Liberecká zdravotnická škola již nebude mít od nového školního roku pro 1. ročníky v České Lípě odloučené pracoviště.

Rozhodnutím zřizovatele KU LK přešly zdravotnické obory vyučované v České Lípě (i s pedagogy zaměstnanými na zdravotnické škole) pod českolipskou střední školu, a to pod Střední zdravotnickou školu a Střední odbornou školu v  ulici 28. října 2707 v České Lípě (dříve SOŠ a SOU).

Přihlášky je tedy třeba podávat na SZŠ a SOŠ, Česká Lípa, p.o., a  to pokud se rozhodnete studovat zdravotnické obory v České Lípě.

S rozšířením nabídky oborů o dva obory zdravotnické musela škola změnit název. K žádným jiným změnám nedochází, nabídka stávající oborů zůstává. Více informací lze nalézt na www.skolalipa.cz.

Dotazy zodpoví zástupkyně ředitele pro zdravotnické obory paní Mgr. Barbora Žandová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Budoucí „sestřičky“ budou vyučovat odborníci s dlouholetou praxí ve zdravotnictví.
 

A jak je to s vybavením pro výuku zdravotnických oborů na naší škole?

Zřizovatel školy, Liberecký kraj, získal pro naši školu v předchozích třech letech z  fondů Evropské unie finanční prostředky na  modernizaci budov a vybavení pro všechny naše obory.

Výše dotace na vybavení všech oborů činila více jak 80 mil. Kč!!

Žáci oboru "Praktická sestra" a "Ošetřovatel" se budou učit v nově vybavených odborných učebnách pro předměty ošetřovatelství, ošetřování nemocných, výuku první pomoci....v nových učebnách ICT...

Podrobné informace o oborech nalznete pod odkazy:  "Praktická sestra" , "Ošetřovatel", video prezentace oboru praktická sestra


 


 

 

 

Žáci maturitních oborů Ekologie a životní prostředíse učí odborné předměty v moderní biologické a chemické laboratoři.

Odborná část výuky velmi často probíhá "v terénu". Pro žáky je tento způsob výuky atraktivní.

Videoprezentace oboru

Obor Hotelnictví“  získal v minulém roce nové učebny ICT na výuku cestovního ruchu, hotelnictví a základů účetnictví.

Odbornou část výuky zajišťují učitelé, kteří podnikali, či stále podnikají v daném oboru.

Žáci se tedy učí tomu, co budou skutečně v praxi potřebovat.

Videoprezentace oboru

Pro absolventy učebních oborů nabízíme dvouleté denní nástavbové studium "Podnikání".

Obecně se ví, že šikovný řemeslník nemusí mít v současné době strach o práci, naopak.

Na naší škole však mohou vyučení žáci získat i maturitu (v dvouletém nástavbovém studium).

Žáci ZŠ se tak vyhnou nebezpečí, že v případě neúspěchu u maturitní zkoušky, „skončí“ na trhu práce s pouhým základním vzděláním.

Navíc, řemeslu se v dospělosti dálkovým studiem vyučit u většiny oborů nelze.

Pod tímto odkazem naleznete nabídku 16 učebních oborů

Pokud si žák již na ZŠ nezvolí učební obor, tak je téměř nemožné získat v dospělosti výuční list.

Některé řemeslné obory jsou tak žádané, že žáci během studia obdrží finanční (stipendijní podoru).

Budoucí truhláři, pekaři, elektrikáři, obráběči kovů, kuchaři, instalatéři, číšníci, zemědělci atd. se učí řemeslu v nově vybavených dílnách. A to na skutečných „zakázkách“.

 NP3 S žáky jsme navšítivli Správu Národního parku České Švýcarsko.

  Více informaci najdete na Facebooku školy: https://www.facebook.com/skolalipa/

sazeni 1sazeni 2 sazeni 3Vysázeli jsme 200 nových stromků, hlavně jeřáby ptačí a také jedle.

A na závěr jsme posbírali materiál na nové pěstování - semena habru obecného.Ekologové 3. a 4. ročníku.

Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

 

sklizen bramborSklizeň brambor oborů Zemědělec - farmář a Lesnické práce.
Tak jako většina zemědělců v republice i ti naši z oboru zemědělec - farmář začali se sklizní brambor. A i my se můžeme pochlubit celkem slušnou úrodou. A tak zatímco žáci prvního ročníku sbírají brambory za pomoci prváků z oboru lesnické práce. Žáci třetího ročníku připravují orbou pole na další setbu ozimých plodin.

Luzicke horyNaše první letošní ekologická exkurze nás zavedla přímo do srdce Lužických hor na jejich nejvyšší vrchol - horu Luž. Celým dopolednem nás provázel vedoucí CHKO Lužické hory Ing. Tomáš Besta, kterému patří naše velké poděkování. Jeho povídání o Lužických horách bylo velmi přínosné. Poté, co jsme si prohlédli nádherné panorama Lužických hor z nové rozhledny na německé straně, jsme se pustili do velkého úkolu - zatarasit “černé” stezky, které neukáznění turisté vyšlapali mimo značenou cestu. Jako odměna za dobře odvedenou práci nás čekalo opékání buřtů. 

Škola získala další strojní vybavení. Díky dotaci COP z Ministerstva zemědělství ČR  budou žáci na školních polích využívat nový traktor Zetor Proxima. Nově se budou žáci učit pracovat se speciální zemědělskou navigací.

https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/stredni-skola-v-lipe-vylepsuje-svou-techniku-budouci-farmari-maji-novy-traktor-20200905.html

Více informaci najdete také na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

Významným způsobem podporuje zájem žáků ZŠ o studium oboru zemědělec- farmář Regionální agrární rada Libereckého kraje.

Každoročně přispívá na motivační stipendia žáků tohoto učebního oboru.

V novém školním roce bude v patnácti učebních a ve třech maturitních oborech studovat téměř 860 žáků. Do 1. ročníků řemeslných oborů letos nastupuje o 40 žáků více, než v roce předchozím. Není divu, v současné  době nemá šikovný řemeslník nouzi o práci. Navíc šikovní absolventi učebních oborů mohou získat maturitní zkoušku v navazujícím nástavbovém studiu.

Do maturitních oborů nastupuje o 20 žáků více.

Všem novým žákům přejeme úspěšné studium na naší škole.

Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/


 

 

118768903 3142513652535094 3861527360967651754 o    V sobotu 29. srpna se naše škola zúčastnila dožínkových slavností pořádaných ZOD Brniště.

   Kromě našeho stánku, byly k vidění ukázky řemesel a zboží, historického šermu, zvířátek, 

   zemědělské techniky nebo hudebních a tanečních vystoupení.

   Samozřejmostí byla spousta dobrého jídla a pití. Slavnost i počasí se vydařily.

 

   Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

 Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci a žákyně školy,

dle rozhodnutí Libereckého kraje dochází od 1.9.2020 ke změně názvu školy.

Do 31.8.2020 platí název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace.

Od 1.9.2020 je název školy změněn na: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

PROČ DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ NÁZVU ŠKOLY?

Naše škola rozšíří od dalšího školního roku nabídku oborů o dva nové zdravotnické obory (maturitní obor ,,Praktická sestra´´, kód oboru: 53-41-M/03 a učební obor ,,Ošetřovatel, kód oboru: 53-41-H/01).

Pokud škola vyučuje zdravotnické obory, pak musí být vždy v názvu školy uvedeno ,,střední zdravotnická škola´´ (a to v souladu s právními normami).

Název školy by měl být také přiměřeně dlouhý. Pod názvem ,,střední odborná škola´´ jsou tedy zahrnuty i všechny naše učební obory. K žádné jiné změně v souvislosti se zmněnou názvu školy nedochází. Doručovací adresa je také stejná (ul. 28. října 2707, Česká Lípa, 470 06).

Určeno pro maturitní a učební obory.

Pro všechny učební obory bez přijímací zkoušky.

U maturitních oborů proběhne ústní pohovor.

Přihlášky budou přijímány až do naplnění kapacity daného oboru.

 

POČET VOLNÝCH MÍST - http://skolalipa.cz/index.php/pro-uchazece/informace-k-prijimacimu-rizeni/pocty-prijimanych-zaku

Od 1.6.2020 pokračuje on-line výuka postupujících ročníků ve stejném režimu jako dosud. O případných změnách Vás bude informovat třídní učitel nebo učitel odborného výcviku prostřednictvím Bakalářů a e-mailu.


Vážení zájemci o studium na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března. Více informací - odkaz.

 

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 29.dubna v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků jednotných přijímací zkoušek (testy CERMAT z českého jazyka a literatury a matematiky).
A dále na základě bodového ohodnocení výsledků vzděláváni na základní škole (vysvědčení za 1. pololetí 9. a za 1. a 2. pololetí 8. třídy)
 
Termíny přijímacího řízení: v období od 12. a 13. dubna 2021. Nástavbové studoum 14. a 15. dubna.
Pozvánku zašle škola nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.
 

Zrušení JPZ: v případě menšího počtu podaných přihlášek, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů,
může ředitel školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.