Výsledky přijímacího řízení 3. kolo učební obory tříleté ''H'' - Cukrář, Kadeřník, Kuchař a Ošetřovatel

Odkaz na seznam přijatých a nepřijtých zájemců naleznete zde.

Naše škola vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do těchto učebních oborů:
 
2 místa obor  "Kadeřnice", 1 místo obor "Ošetřovatel", 1 místo obor "Kuchař", 1 místo obor "Cukrář"
 
Podávání přihlášek: od pátku  28.6. - do čtvrtka 4.7.2024
 
V pátek 12.7. 2024, 8,00 - 13,00 hodin nahlédnutí do spisu. 
 
V pondělí 15.7.2024 zveřejnění výsledků.
 

Požadavky:

  1. Střední vzdělání s výučním listem, které odpovídá charakteru vyučovaného učebního oboru  číšník - kuchař.
  2. Žadatel předloží doklad o získání nebo se zaváže ke studiu k získání tzv. pedagogické způsobilosti.
  3. Praxe v oboru je vítána a to především v oboru číšník (případně v oboru kuchař).

Další požadavky a informace naleznete zde.

Ekologie a životní prostředí (maturitní obor) - zde
 
Učební obory tříleté (typ H) a dvouleté (typ E) – zde

Informace ke 2.kolu přijímacího řízení naleznete na portálu Dipsy.

A dále na https://skolalipa.cz/index.php/pro-uchazece/informace-k-prijimacimu-rizeni

K dnešními dni  se vyhlašuje  2.kolo pro níže uvedené obory.

Konrétní počty přijímaných žáků naleznete pod tímto odkazem

  • Ekologie a životní prostředí
  • Strojní mechanik
  • Cukrář 
  • Ošetřovatel
  • Pekař
  • Práce ve stravování
  • Lesnické práce

Vedení školy 20.května 2024

Maturitní obory čtyřleté - zde
 
Nástavbové studium Podnikání- zde

 

Učební obory tříleté typ H - 1. část - zde

Učební obory tříleté typ H - 2. část - zde

Učební obory tříleté typ H - 3. část -zde

 

Učební obory dvouleté typ E -1. část- zde

V příštím roce bude na naší škole studovat více žáků. Potřebujeme proto rozšířit počet pedagogů v našem pedagogickem sboru.

 

Informace o nabídce zaměstnání nalezente pod tímto odkazem:https://skolalipa.cz/index.php/informace-o-skole/nabidka-zamestnani

 

U odborných předmětů na teoretickém vyučování  (jedná se o výuku učebních oborů)  je výhodou praktická zkušenost z oboru ("řemeslná" zkušenost).

A dále schopnost žákům  "své zkušenosti předat".

Vysokoškolské vzdělání lze u těchto odborných předmětů za určitých podmínek prominout úplně nebo lze studium VŠ odložit na delší dobu.

Na naší škole lze po „vyučení“ získat také maturitní vysvědčení.

Každoročně, po úspěšném ukončení závěrečných zkoušek, pokračuje řada našich absolventů učebních oborů v denním maturitním nástavbovém studiu Podnikání. Učební „osnovy“ tohoto oboru jsou nastaveny tak, aby byli žáci během dvou let studia co nejlépe připraveni na složení maturitních zkoušek.

Jaká je výhoda kombinace studia: "Nejdříve studium tříletého učebního oboru a následně pak dvouletého maturitního oboru?"

Pokud žák u běžného čtyřletého maturitního oboru neuspěje, pak nakonec, po několikaletém studiu na střední škole, „končí“ s pouhým základním vzděláním.

Pokud jde cestou učební obor a poté maturitní zkouška, pak toto riziko nehrozí.

Navíc. U řady živností je třeba doložit  výuční list.

 

1. Kritéria - maturitní obory - odkaz

2. Kritéria učební obory tříleté typu H - odkaz

3. Kritéria učební obor dvouleté typu E - odkaz

4. Kritéria - pohovor v českém jazyce pro uchazeče cizince - odkaz

 

Doporučujeme využít k vyplnění přihlášek od 1.2. do 20.2. 2024 systém: https://dipsy.cz/

Povinné přílohy k přihlášce naleznete pod odkazem "Pro uchazeče"

Více informací k přijímacímu řízení naleznete na: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Celá inspekční zpráva je zveřejněna na webových stránkách ČSI - odkaz na zprávu

Výňatky ze zprávy

Hodnocení úspěšnost maturitních zkoušek: V celorepublikovém srovnání v rámci dané skupiny oborů dosahují dlouhodobě výrazně nadprůměrné úspěšnosti ve zkušebních předmětech český jazyk a literatura a anglický jazyk žáci oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí (v posledních třech školních letech 100% úspěšnost).

Hodnocení odborného výcviku: Praktické vyučování je silnou stránkou školy. Úspěšnost žáků učebních oborů je u závěrečné zkoušky dlouhodobě vysoká (89 % v řádném a celkem 95 % po opravném termínu)...

Hodnocení podmínek vzdělávání: Přímou pedagogickou činnost vykonává ve škole 114 pedagogických pracovníků, z nichž většina splňuje předpoklady odborné kvalifikace. Předností pedagogického sboru jsou odborná erudice a propojenost učitelů s reálnou praxí. 

Stručný výňatek  z celé zprávy lze nalézt pod tímto odkazem.

Ekologie a životní prostředí, Hotelnictví

Ing. M. Hrdličková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 731 495 139

Praktická sestra, Ošetřovatel

Mgr. B. Žandová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 736 469 960

Učební obory –  obráběč kovů, instalatér, strojní mechanik, elektrikář, truhlář, „automechanik“

Petr Rožníček, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 725 862 789

Učební obory – pekař, cukrář, číšník, kuchař, kadeřník, práce ve stravování

Bc. J.Bavorová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 732 431 736

Učební obory – zemědělec- farmář, lesnické práce

Ing. S Bajtl,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  604 253 222

                                                      Podrobné informace: na webu školy "Pro uchazeče"

 

Škola nabízí místo pro učitele/učitelku autoškoly (pedagogický pracovník - výuka autoškoly pro učební obory automechanik, zemědělec - farmář).

Více informací naleznete v tomto odkazu:https://skolalipa.cz/index.php/informace-o-skole/nabidka-zamestnani

V přílohách najdete školní bulletiny  (co vše se ve škole minulý školního rok odehrálo). A také informace o tom, co vše se ve škole opravilo, nakoupilo...
 

 Aktuální informace:

Co se "stalo":https://www.facebook.com/skolalipa    https://www.instagram.com/skolalipa/      https://twitter.com/Skolalipa

Co se "stane":https://www.skolalipa.cz/index.php/pro-studenty/plan-akci

 

V letošním roce končí šestileté fuknční obodbí současného vedení školy.

Za šest let se toho škole mnoho podařilo.

Více informací lze nalézt v těchto přílohách:

Plnění koncepce rozvoje školy na roky 2017 - 2023

Přehled firem, institucí - partneři, odborná praxe žáků

Investiční akce od roku 2017

Bulletiny školy - akce školy za tento školní rok

Děkuji všem zaměstnancům školy za spolupráci

Mgr.Hana Kubátová Ortová

Přihlášky je třeba předat osobně nejpozději do pátku 19. 5. 2023, a to na personálním oddělení žáků. Zároveň je třeba zde do pátku 19. 5. 2023 osobně převzít písemné informace o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí (§ 36 správního řádu) a informace k přijímacímu řízení.  Počet přijímaných – do naplnění kapacity oboru

Maturitní obory: Ekologie a životní prostředí a Hotelnictví        Nástavbové maturitní studium: Podnikání

Tříleté učební obory typu H: Cukrář, Kuchař      

Dvouleté obory typu E: Lesnické práce, Práce ve stravování – praktická část přijímacího řízení proběhne 26. 5. 2023

 

Maturitní obory – podmínkou k převzetí přihlášky je doložení výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pokud zájemce zkoušku nekonal, pak vykoná adekvátní náhradní zkoušku a to dne 26. 5. 2023.

Kritéria přijímacího řízení jsou totožná s kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení. Více informací Vám k přijímacímu řízení sdělí při osobním předání přihlášky na personálním oddělení žáků paní Barbora Holá (mob. telefon 736 175 575).

1. Výsledky přijímacího řízení do oborů "Ekologie a životní prostředí", "Hotelnictví", "Praktická sestra" naleznete pod tímto „ODKAZEM“.

A na veřejné desce školy - vchod pro žáky školy do hlavního areálu v ul. 28. října.

2. Výsledky přijímacího řízení do oboru "Podnikání- denní nástvabové studium" naleznete pod tímto „ODKAZEM“ .

A na veřejné desce školy - vchod pro žáky školy do hlavního areálu v ul. 28. října.

Prosíme přijaté uchazeče, kteří chtějí na naší škole studovat, aby odevzdali co nejdříve zápisové lístky. 

Neobsazená místa pak budeme moct nabídnout nepřijatým zájemcům o studium. 

Děkujeme.

vedení školy

Proč škola nemůže rozšířit počet míst pro větší počet zájemců o studium na škole?

Škola má zcela naplněnu kapacitu dílen na odborném výcviku.

V budově na Palackého náměstí dílny vybudovat nelze. Jedná se o klasické třídy.

Škola přijímá celkem do 1. ročníků 443 žáků.

Více informací  pod tímto odkazem.

Odvolání - více informací pod tímto odkazem

Podává se na sekretariát školy (9.patro výškové budovy školy) a to osobně, poštou, datovou schránkou.

Příklad možné podoby odvolání naleznete pod tímto odkazem.

Výsledky přijímacího řízení do tříletých učebních oborů typu „E“ naleznete pod tímto „ODKAZ-Lesnické práce“ „ODKAZ-Práce ve stravování“.

A na veřejné desce vchodu pro žáky školy do hlavního areálu v ul. 28. října.

Prosíme přijaté uchazeče, kteří chtějí na naší škole studovat, aby odevzdali co nejdříve zápisové lístky.  

Neobsazená místa pak budeme moct nabídnout nepřijatým zájemcům o studium. 

Děkujeme

vedení školy

Výsledky přijímacího řízení do tříletých učebních oborů typu „H“ naleznete pod tímto „ODKAZEM“ a na veřejné desce školy - vchod pro žáky školy do hlavního areálu v ul. 28. října.

Prosíme přijaté uchazeče, kteří chtějí na naší škole studovat, aby odevzdali co nejdříve zápisové lístky. 

Neobsazená místa pak budeme moct nabídnout nepřijatým zájemcům o studium. 

Děkujeme.

vedení školy

Rada Libereckého kraje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákona) vyhlašuje po uplynutí šestiletého funkčního období konkurzní řízení na vedoucí místo ředitele/ředitelky školy.Více informací lze nalézt v příloze pod tímto odkazem.

Výsledky přijímacího řízení ke studiu v maturitních oborech budou zveřejněny v pátek 28.dubna v 15 hodin.

Výsledky přijímacího řízení ke studiu v učebních oborech typu H budou zveřejněny v sobotu 22. dubna.

Výsledky přijímacího řízení ke studiu v učebních oborech typu E budou zveřejněny v  pondělí 24. dubna po 15.hodině.

Zápisový lístek je třeba odevzdat co nejdříve, nejpozději pak do 10  kalendářních dnů.

Jak postupovat v případě, že uchazeč nebyl přijat a chce podat odvolání? Postup naleznete pod tímto odkazem.

Informace naleznete až na konci textu. Lhůta pro odvolání je daná právní normou. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Je třeba podat písemnou žádost - je možné použít tento "vzor" a odevzdat tiskopis na personálním oddělení žáků.

 

https://www.facebook.com/skolalipa    https://www.instagram.com/skolalipa/      https://twitter.com/Skolalipa

Co se odehrálo?

Školní bulletin  za období leden až březen 2023 ...........odkaz

Školní bulletin  za období září až prosinec 2022 ...........odkaz 

Provozně ekonomický úsek za období leden až srpen 2022 naleznete informace  pod tímto odkazem.

Co se plánujeme?

Plánované činnosti školy naleznete pod odkazem  https://www.skolalipa.cz/index.php/pro-studenty/plan-akci

 

 

I naši žáci mají možnost využít nabídky celorepublikového projektu "Nenech to být".

Jedná se o projekt bojující proti šikaně. Více informací naleznete pod tímto odkazem.

Žáci mají k dispozici online schránku důvěry.

Odkaz: www.upozorneni.nntb.cz

Lze poslat datovou schránkou přihlášku?

Jen za splnění níže uvedených podmínek. Pokud splněny nebudou, pak je přihláška neplatná a uchazeče nebude moct být zařazen do seznamu zájemců o studium.

Přihláška nusí být elektronicky konvertována - lze zajistt na CZECHPOINTU. Musí být odeslána z datové schránky fyzické osoby - zákonného zástupce. Musí obsahovat všechny náležitosti jako přihláška v písemné podobě, včetně podpisů a lékažského potvrzení.

Doporučujeme proto raději podávat přihlášku v papírové podobě. Přihláška ke studiu - tiskopis  - zde. Více informací naleznete také pod tímto odkazem.

...........................

Zájemci, kteří nejsou žáky základních škol, si musí včas vyžádat zápisový lístek v Liberci na "Krajském úřadě Libereckého kraje" - více informací zde.

....................

Jak postupovat v případě, že uchazeč nebyl přijat a chce podat odvolání? Postup naleznete pod tímto odkazem.

 

 

Hotelnictví – přijímáme 15 žáků – informace o oboru zde

Ekologie a životní prostředí – přijímáme 15 žáků – informace o oboru zde

Praktická sestra – přijímáme 30 žáků – informace o oboru zde

Upozornění:

Pokud chce uchazeč studovat zdravotnické obory v České  Lípě (týká se také učebního oboru „Ošetřovatel“), pak je třeba odevzdat přihlášku na naší škole. Pokud bude  přihláška odevzdána  liberecké střední zdravotnické škole, pak studium v České Lípě nebude možné. Uchazeč nebude přijat do České Lípy, ale do Liberce.

Podnikánídvouleté maturitním studium pro absolventy učebních oborů – informace zde.

Více informací k přijímacímu řízení - zde.

Škola nabízí čtrnáct učebních oborů – informace o oborech zde.

Výuka je organizována tak, aby se žáci učili řemeslu již od 1. ročníku na skutečných zakázkách. Více informací zde.

Zároveň také získávají zkušenosti u budoucích zaměstnavatelů – přehled spolupracujících firem zde.

Některé obrody jsou podporovány stipendii. Informace zde.

 

Škola také nabízí dvouleté učební obory typu E - informace o oborech zde.

Do  dvouletých oborů E se koná v pondělí 24.dubna od 8. hodin školní kolo přijímacího řízení. Více infomací dostanou zájemci v pozvánce.

 

UČITEL/KA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ OBORU AUTOMECHANIK A UČITEL AUTOŠKOLY

NABÍDKA ZDE

UČITEL/KA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ OBORU INSTALATÉR

NABÍDKA ZDE

MZDOVÁ ÚČETNÍ

NABÍDKA ZDE