Obor:
Cukrář     (Cukrář - výroba)  videoprezentace
Kód oboru: 29-54-H/01   
Zaměření oboru: Tříletý učební obor v cukrárenské a potravinářské výrobě.
Charakteristika oboru:
Základní technologické postupy zpracování potravin.
Žáci si osvojují nejen základy průmyslové výroby zákusků a sladkého pečiva, ale i výrobu tradičními způsoby v malém provozu cukráren.
Již od prvního ročníku se žáci podílejí na produktivní činnosti. Své výrobky nabízejí k prodeji široké veřejnosti prostřednictvím školního bufetu. Praxe probíhá jednak v cukrárenské výrobě v areálu školy, jednak v cukrárně Jizerských pekáren.
Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží odbornosti Gastrojunior.
Teoretická příprava se skládá ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů potravinářského zaměření.
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Denní studium.
Určení oboru studia: Pro chlapce a divky.
Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky. Zdravotní způsobilost.
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v daném oboru.
Poskytnuté vzdělání: Střední odborné a odborná příprava pro výkon příslušného povolání.
Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.