Obor:
Elektrikář      (Elektrikář - slaboproud)  videoprezentace
Kód oboru: 26-51-H/01    
Zaměření oboru: Tříletý učební obor v oblasti výroby, montáže a servisu elektronických zařízení.
Charakteristika oboru:
Výroba, montáž, service, opravy a údržba elektronických zařízení.
Znalost práce s technickou dokumentací a schematy zařízení.
Schopnost pracovat s katalogy, náhrada a aplikace jednotlivých součástek.
Znalosti a předpoklady pro složení zkoušky z vyhlášky 50/78 Sb.
Výuka formou produktivní činnosti (tj. práce na zakázkách školy).
Absolventi nacházejí uplatnění v provozech a firmách, které montují nebo provozují elektronická zařízení např. pro řízení provozu, elektronická zabezpečovací zařízení, kabelové televizní rozvody, spotřební elektroniku apod.
Teoretická příprava se skládá ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů (základy elektrotechniky, elektronika, technologie apod.).
Znalostní předpoklad pro složení zkoušky Vyhl.50/87Sb. o odborné způsobilosti.
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Denní studium.
Určení oboru studia: Pro chlapce a dívky.
Základní podmínky přijetí: - splnění povinné školní docházky
- zdravotní způsobilost.
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v daném oboru.
Poskytnuté vzdělání: Střední odborné a odborná příprava pro výkon příslušného povolání.
Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.
Motivační stipendium po dobu studia 250 - 500Kč