Obor:
Kuchař - číšník    (Kuchař)
Kód oboru: 65-51-H/01   
Zaměření oboru: Tříletý učební obor zaměřený na základní technologické postupy přípravy a zpracování potravin.
Charakteristika oboru:
Základní technologické postupy přípravy a zpracování potravin.
Příprava a výroba jídel studené kuchyně, příprava a výroba polotovarů.
Výroba jídel pro závodní nebo veřejné stravování, příprava a výroba hotových jídel.
Již od prvního ročníku se žáci podílejí na produktivní činnosti v rámci školního stravování, ale i v místní restauraci. Ve vyšších ročnících možnost zařazení na provozní pracoviště k jednotlivým firmám (retauracím) v celém regionu Česká Lípa, kde pracují pod vedením instruktorů.
Teoretická příprava se skládá ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů potravinářského zaměření.
Pravidelné účasti na soutěžích GASTROJUNIOR jak v krajském, tak i v celostátním měřítku.
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Denní studium.
Určení oboru studia: Pro chlapce a dívky.
Základní podmínky přijetí: - splnění povinné školní docházky
- zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v daném oboru.
Poskytnuté vzdělání: Střední odborné a odborná příprava pro výkon příslušného povolání.
Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.