Obor:
Obraběč kovů (Obraběč)
Kód oboru: 23-56-H/01          
Zaměření oboru: Tříletý učební obor zaměřený na strojní třískové obrábění.
Charakteristika oboru:
Strojní třískové obrábění kovových a nekovových materialů.
Nastavení, obsluha a údržba základních druhů obráběcích strojů (CNC).
Výuka na počítačem řízených obráběcích strojích.
Kontrola měření obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.
Výuka formou produktivní činnosti - žáci se učí na vybraných zakázkách, současně plní osnovy a za své výsledky dostávají odměnu.
Teoretická příprava se skládá ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů (technologie, strojírenství, technické kreslení, strojírenská technologie a další).
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Denní studium.
Určení oboru studia: Pro chlapce a dívky.
Základní podmínky přijetí: - splnění povinné školní docházky
- zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v daném oboru.
Poskytnuté vzdělání:

Střední odborné a odborná příprava pro výkon příslušného povolání.
Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.! ABSOLVENTI JSOU V NAŠEM REGIONU VELMI ŽÁDANÍ !.