Obor:
Truhlář     (Truhlář)   videoprezentace
Kód oboru: 33-56-H/01   
Zaměření oboru: Tříletý učební obor zaměřený na výrobu nábytku nebo dřevěných konstrukcí
Charakteristika oboru:
Žáci se seznamují s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby. Od druhého ročníku se zaměřením na výrobu nábytku a zařízení (skříně, stolový, lůžkový a sedací nábytek, nábytkové sestavy) nebo na dřevěné konstrukce (okna, dveře, obklady stěn, příčky, schody).
Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů.
ve 3. ročníku mohou být žáci zařazeni na jednotlivá provozní pracoviště u firem, kde získané vědomosti prakticky procvičují na produktivní práci, za kterou jsou odměňováni.
Teoretická příprava se skládá ze všeobecně vzdělávacích a odborných (technologie, materiály, odborné kresleni, výrobní zařízení a další) předmětů.
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Denní studium.
Určení oboru studia: Pro chlapce a dívky.
Základní podmínky přijetí: - splnění povinné školní docházky
- zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v daném oboru.
Poskytnuté vzdělání: Střední odborné a odborná příprava pro výkon příslušného povolání.
Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.