Obor:
Strojní mechanik   (Zámečník)   videoprezentace
Kód oboru: 23-51-H/01    
Zaměření oboru: Tříletý učební obor zaměřený na ruční a strojní zhotovování součástí strojů a zařízení.
Charakteristika oboru:
Ruční nebo strojní zhodnocování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí.
Montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zažízení.
Základy výuky počítačem řízených obráběcích strojů (CNC).
Vykonávaná činnost je zaměřena na strojírenské výroby a zařízení využívané v nejrůznějších oblastech průmyslu, strojírenství, zemědělství, dopravy, zařízení domácnosti.
Ve 3. ročníku zařazení žáků do základního kurzu sváření a možnost specializace podle požadavků budoucího zaměstnavatele.
V rámci odborného výcviku lze zařadit žáky na provozní pracoviště do různých firem regionu Česká Lípa, žáci dostávají odměnu za vykonanou práci.
Teoretická příprava se skládá ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů (technologie, strojírenství, technické kreslení, strojírenská technologie a další).
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Denní studium.
Určení oboru studia: Pro chlapce a dívky.
Základní podmínky přijetí: - splnění povinné školní docházky
- zdravotní způsobilost.
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v daném oboru.
Poskytnuté vzdělání:

Střední odborné a odborná příprava pro výkon příslušného povolání.
Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.
V RÁMCI REGIONU JE VELMI DOBRÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ, I DÍKY NAŠÍ SPOLUPRÁCI S FIRMAMI..
Motivační stipendium po dobu studia 250 - 500Kč