Obor bude otevřen od školního roku 2021/2020

Název oboru: "Ošetřovatel"

Kód oboru: 53 -41-H/01

Délka studia: 3 roky

Typ studia: Denní studium

Způsob ukončení studia:

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost a splnění kritérií přijímacího řízení.