Budoucí „sestřičky“ budou vyučovat odborníci s dlouholetou praxí ve zdravotnictví.
 

Zřizovatel školy, Liberecký kraj, získal pro naši školu v předchozích třech letech z  fondů Evropské unie finanční prostředky na  modernizaci budov a vybavení pro všechny naše obory.

Výše dotace na vybavení všech oborů činila více jak 116 mil. Kč!!

Žáci oboru "Praktická sestra" a "Ošetřovatel" se budou učit v nově vybavených odborných učebnách pro předměty ošetřovatelství, ošetřování nemocných, výuku první pomoci a také v nových učebnách ICT.

Podrobné informace o oborech naleznete pod odkazy:  "Praktická sestra" , "Ošetřovatel", video prezentace oboru praktická sestra