Vážení zájemci o studium maturitních oborů na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března.

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků jednotných přijímací zkoušek (testy CERMAT z českého jazyka a literatury a matematiky) a dalších kritérií.

Termíny přijímacího řízení: v období od 3. do 4. května 2021.

Právo využít obou termínů zůstává zachováno - odkaz.

Zrušení jednotných přijímacích zkoušek: v případě menšího počtu podaných přihlášek, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů,může ředitelka školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 19.května v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Odkaz na kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory naleznete zde