Vážení zájemci o studium učebních oborů na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března.

Více informací  k přijímacímu řízení naleznte pod tímto odkazem

Přijímací řízení probíhá 28. dubna, ale NEKONAJÍ SE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě bodového ohodnocení výsledků vzděláváni na základní škole (vysvědčení za 1.pololetí 9. a za 1. pololetí 8.třídy).

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 19. května v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Odkaz na kritéria přijímacího řízení pro učební obory naleznete zde