https://www.facebook.com/skolalipa 

https://www.instagram.com/skolalipa/      https://twitter.com/Skolalipa

Informace o významých investičních akcích, opravách školy, rekvalifikacích a činnostech provozně ekonomického úseku:

Za období leden až srpen 2022 naleznete informace  pod tímto odkazem.

 

Informace o událostech školy, školních akcích za školní rok 2021/2022

Školní bulletin SZŠ a SOŠ za březen až červen, Školní bulletin SZŠ a SOŠ za prosinec až únor, Školní bulletin SZŠ a SOŠ za září až listopad

Plánované činnosti školy naleznete pod odkazem  https://www.skolalipa.cz/index.php/pro-studenty/plan-akci