Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro oblast služeb na SOŠ a SOU Česká Lípa

IROP CZ RO B C RGB

Naše škola byla v roce 2016 Libereckým krajem jmenována  jako "Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro oblast služeb". Tímto se zařadila mezi dalších sedm takto zřizovatelem vybraných středních škol v našem kraji.

Liberecký kraj, zřizovatel SOŠ a SOU Česká Lípa, následně uspěl s žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu (Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“)

Výše dotace pro SOŠ a SOU činí 81 mil.Kč.

Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002753

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Doba realizace:září 2016 - prosinec 2018

 

Díky této dotaci získala naše škola nové vybavení pro  většinu učebních oborů (automechanik, instalatér, obráběč kovů, truhlář, zemědělec - farmář, kuchař, cukrář, pekař), nové vybavení pro svařovací školu, nové o jazykové učebnya učebny ICT atd.

PREZENTACE

I. STAVEBNÍ ÚPRAVY ve výši 54 mil. Kč

Rekonstrukce budovy školy, včetně vybudování výtahu v pěti patrové budově   (verze v pdf)

Nová skladovací hala pro obor zemědělec farmář   (verze v pdf)

Nové dílny pro výuku oboru instalatér  (verze v pdf)

Nové prostory pro umístění služebních automobilů (verze v pdf)

Nová odstavná plocha pro zemědělskou techniku a další strojové vybavení pro praktické vyučování  (verze v pdf)

II. VYBAVEBNÍ STROJI A DALŠÍM ZAŘÍZENÍM PRO VÝUKU MATURITNÍCH a UČEBNÍCH OBORŮ ve výši 22 mil. Kč

BIOLOGICKÁ LABORATOŘ    

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA  

VYBAVENÍ GASTRO OBORŮ

SVAŘOVACÍ TECHNIKA

INTERAKTIVNÍ STĚNA - OBOR INSTALATÉR

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMECHANIKY

JAZYKOVÉ UČEBNY

DÍLENSKÝ NÁBYTEK

ŠKOLNÍ NÁBYTEK

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

V BUDOVĚ LUŽICKÁ ULICE

V BUDOVÁCH V ULICI 28. ŘÍJNA (BUDOVA C a BUDOVA E)

Došlo k zásadním rekonstrukcím několika budov školy. Výše dotace na vlastní stavební úpravy činila 56 mil.Kč.

Pro maturitní obor Ekologie a životní prostředí pak škola získala  novou moderní biologickou laboratoř. Došlo tak k dalším úpravám budovy v Lužické ulici, kde je realizována výukadalšího maturitního oboru a to oboru Hotelnictví.

Maturitní obory tak budou  na naší škole vyučovány v rekonstruované budově, s nově vybavenými odbornými učebnami, v nových jazykových učebnách a učebnách ICT.

COV1

Zároveň došlo k významným stavebním úpravám objektů školy, ve kterých probíhá výuka jak praktického, tak teoretického vyučování učebních oborů.

V rámci stavebních úprav byla vybudována multimediální učebna, zcela nový výtah v pětiptarové budově školy. Byla postavena nová hala pro zemědělskou techniku a skladové prostory pro vypěstky rostlinné výroby(obilí, brambory) oboru zemědělec - farmář.

COV2 COV3 COV4 COV5

Současné jednopatrové budovy, které doposud sloužily jako skladovací prostory, byly rekonstruovány a vznikly tak dvě nové dílny pro obor instalatér. Byly vystavěny tři nové garáže pro vozový park.

Pro zemědělskou techniku vznikla nová odstavná plocha .....

Informace a několik fotografií

Další články

VIDEO