Historie naší školy
                                                                                                                                                                        
Od 1.9.2020 se název školy změnil na Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace.

Původní název:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace.

 

Škola vznikla 1.1.1998 sloučením třech českolipských středních škol:

Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707

Integrovaná střední škola technických řemesel a Učiliště Česká Lípa,

Tovární 2713 Integrovaná střední škola, Česká Lípa, Svojsíkova 2945
 

SOU 28. října nejmodernější z těchto sloučených škol bylo učňovským zařízením čs. uranového průmyslu. Střední odborné učiliště čs. uranového průmyslu fungovalo od roku 1985 v nově vybudovaném rozsáhlém areálu. Vyučovaly se zde především kovoobory a učební i studijní obory související s těžbou uranu (např. studijní obor Horník, učební obory Elektrikář důlních strojů a zařízení, Vrtař a jiné). Začátkem devadesátých let, s útlumem uranového průmyslu na Českolipsku, nastala velká restrukturalizace v oborové nabídce. Obory spojené s těžbou uranu byly postupně nahrazovány převážně  obory potravinářskými, gastronomickými a obory služeb – Provoz služeb domácnosti, Cukrář, Pekař, Kuchař a Číšník

ISŠ Svojsíkova stezka byla nástupcem SOU Vagónka Česká Lípa, které pod tímto podnikem fungovalo již od 50. let. Roku 1978 bylo celé zařízení umístěno do areálu Vagónky a zde byla prováděna výuka. Původně se zde učili pouze strojírenské obory, od r. 1991 přibyly další, učební i studijní z oblasti dřevozpracovatelských oborů i stavebnictví.

ISŠ, TŘ Tovární ul. byla pokračovatelem SOU železničního, které bylo založeno r. 1986 a jehož předchůdcem bylo učňovské středisko závodu ŽOS, od r. 1992 byla výuka rozšířena o původně dřevozpracující obory aj. včetně zřízení Učiliště jako součásti školy.

 

V letech 2004, 2007 a 2011 se výrazným způsobem školy dotkly další procesy optimalizace. V roce 2004 sloučení s SOU oděvním ve Cvikově, v roce 2007 sloučení se SOU Palackého nám, v České Lípě a v roce 2011 sloučení se SOŠ Lužická, Česká Lípa. Vzdělávání žáků probíhá na čtyřech odloučených pracovištích (OP)  –  Svojsíkova stezka, OP Lužická ulice, OP Palackého náměstí a OP Doksy

V současné době je SZŠ a SOŠ, Česká Lípa největší školou v Libereckém kraji s průměrným počtem 900 žáků, 98 pedagogů a s nabídkou 20 oborů. Škola má rozvinutou doplňkovou činnost včetně dalšího vzdělávání dospělých. Snaží se tak naplnit svoji dlouhodobou vizi:

Koncipovat školu jako moderní regionální vzdělávací centrum s dostatečnou prostupností počátečního a dalšího vzdělávání tak, aby odpovídala potřebám klientů školy