Regionální agrární rada Libereckého kraje podporuje od školního roku 2019/2020 naše žáky učebního oboru "zemědělec farmář". Podílí se na finanční motivaci žáků základních škol ke studiu tohoto potřebného oboru. Každoročně přispívá na stipendia žáků. Významnou měrou se o stipendia zasloužilo  ZOD Brniště.

ZOD Brniště pomáhá naší škole také se zajištěním studentské odborné praxe. A to jak  pro žáky maturitního oboru „Ekologie a životní prostředí“, tak pro žáky učebních oborů. Žáci se prostřednictvím odborných praxí mohou seznámit se svým možným budoucím zaměstnavatelem

 

Podnik Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav daroval škole pro výuku žáků oboru automechanik několik cvičných aut, motory, programy. Pomáhá se významně na udržení kvalitního zázemí pro výuku našich žák.

ZOD BRNIŠTĚ                 logo Agrární komora ČR                          Náhled obrázku

škoda logo