Dokumenty školy

1. KONCEPCE ŠKOLY a Školní akční plán

 

2.VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

             bulletin září - prosinec

             bulletin leden - březen

             bulletin duben - červen

             vybavení, opravy, investice leden - srpen

 

 

             + popis zajištění distančního vzdělávání

 

              + akce školy

 

 

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

4. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Kolektivní smlouva 2024
Příloha KS č.2 Zásady
Příloha KS č.3 Tiskopis Návrh na odměnu, jubilea
Příloha KS č.4 Rozhodnutí o pracovní době
Příloha KS č.5 Žádost o účast na DVPP
Příloha KS č. 6 Vitamíny

 

5. ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

       r. 2024

       Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025-2026

       Schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025-2026

       I. úprava rozpočtu na rok 2024

       r. 2023

       Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024-2025

       Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024-2025

       I. úprava rozpočtu na rok 2023

       II. úprava rozpočtu na rok 2023

       r. 2022

       Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024

       Schávlený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024

       I. úprava rozpočtu na rok 2022

       II. úprava rozpočtu na rok 2022

       III. úprava rozpočtu na rok 2022

       r. 2021

       Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022-2023

       I. úprava rozpočtu na rok 2021

       II. úprava rozpočtu na rok 2021

r. 2020

       Návrh rozpočtu na rok 2020 střednědobého výhledu na roky 2020-2021

       I. úprava rozpočtu na rok 2020

       II. úprava rozpočtu na rok 2020

r. 2019
I. úprava rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 střednědobého výhledu na roky 2019-2021


r. 2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 střednědobého výhledu na roky 2019-2020
Schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2018-2019
I. úprava rozpočtu na rok 2018
II. úprava rozpočtu na rok 2018
III. úprava rozpočtu na rok 2018
IV. úprava rozpočtu na rok 2018

 

6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

        r. 2023

        Rozvaha

        Výsledovka

        Příloha UZ

        Komentáře

 

        r. 2022

        Rozvaha

        Výsledovka

        Příloha UZ

        Komentáře

r. 2021

Rozvaha

Výsledovka

Příloha UZ

Komentáře

 

7. ETICKÝ KODEX
       Etický kodex

 

8. ZŘIZOVACÍ LISTINA
       Zřizovací listina

 

9. ORGANIZAČNÍ ŘÁD a STRUKTURA

 

 

 

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Sdělení školy k zajištění vedení dokumentace

 

11. INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999

Svobodný přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.

12. INFORMACE PODLE ZÁKONA /171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

      Prohlášení o ochraně oznamovatelů