"ČESKOLIPÁK" NA NETFLIXU

Radovan Sigmund je žákem druhého ročníku tříletého oboru Kuchař. Ovšem kromě studia na naší škole se věnuje i jiným aktivitám, ve kterých je velmi úspěšný. Před čtyřmi lety jej učaroval svět filmu i cirkusového prostředí.

Radovan chvíli pracoval pro cirkus BOB NAVARRO KING pod vedením principála Bohumila Navrátila.

V létě 2021 vycestoval na dva a půl měsíce do Litvy a Lotyšska s cirkusem Marcel ir Odeta, kde začínal jako pomocník technického zázemí cirkusu, ale během krátkého času se začal věnovat drezúře velbloudů, s kterými poté vystupoval v šapitó před návštěvníky cirkusu.

Momentálně Radovan natáčí nový seriál pro internetovou televizi Stream.

Více naleznete na FCB školy pod tímto odkazem

na web

září 2021

 

JAK SE NEVZDAT A VYTRVAT

Martin Hloupý studuje na naší škole a je žákem třetího ročníku učebního oboru Zámečník.

Je členem AKTIVNÍ ZÁLOHY.

V patnácti letech se přihlásil na Vojenskou střední školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Kvůli přijetí na školu musel podstoupit i podrobnou lékařskou prohlídku, která nedopadla Martinovi zrovna nejlépe, a proto nebyl přijat.

Ovšem to Martina nezlomilo a na armádu nezanevřel. Přihlásil se k nám na naši odbornou školu a začal zde studovat tříletý učební obor. Během studia se přihlásil na dobrovolné vojenské cvičení a přes Krajské vojenské velitelství v Liberci se dostal až na kurz základní přípravy (KZP).

Martin musel pro přijetí do KZP splnit mnoho důležitých podmínek: bezúhonnost, zdravotní způsobilost, plnoletost včetně čestného prohlášení o tom, že nepodporuje, nepropaguje nebo nijak nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť.

Znovu ho čekala lékařská prohlídka v Ústřední vojenské nemocnici, kde konečně jeho zdravotní stav byl lékaři posouzen za vhodný k přijetí do Kurzu základní přípravy aktivní zálohy ČR.

Po složení závěrečných zkoušek chce Martin nastoupit k profesionální Armádě ČR.

Daleko více informací naleznete pod odkazem: https://www.facebook.com/skolalipa/posts/4266565470129901

 

az    já BD