Žáci řemeslných oborů pracují již od druhé poloviny 1. ročníku na zakázkách.

Měsíčně jsou za tuto práci v souladu se školským zákonem z výnosů prodeje odměňováni.

Této činnosti se podle uvedeného zákona říká "produktivní činnost žáků"

Nabídka prací, služeb a prodej výrobků je aktuální  pouze v době vyučování /mimo vedlejší a hlavní prádniny/.
 
Odloučené pracoviště Svojsíkova stezka - Dubice


Školní autoopravna

Školní truhlárna
 
Hlavní areál školy prostory pro výuku "bílých" oborů


Školní bufet - prodej výrobků žáků oborů kuchař, pekař, cukrář

Školní kavárna a bufet / objednané cateringové akce/

Školní kadeřnictví

 

Hlavní areál - dílenské haly pro výuku "kovo" a dalších oborů

Školní kovo dílna / obory obráběč kovů, zámečník

Instalatérské práce

Svařovací škola /kurzy pro veřejnost/

 

PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY - doplňková činnost školy

 

Rekvalifikace /tzv. profesní kvalifikace/

Škola nabízí rekvalifikace v několika řemeslných oborech

  • Výuku zajišťují zkušení učitelé odborného výcviku a to v dílnách školy
  • Výuka probíhá pouze v době  školní výuky a v běžnou pracovní dobu
  • Počet hodin rekvalifikace se vždy odvíjí od praktických zkušeností zájemce.
  • Na základě počtu hodin praktického nácviku se odvíjí cena kurzu.
  • Minimální počet hodin je stanoven pokyny MŠMT ČR na 120 hodin.

Teorii se učí "rekvalifikanti" online.

 

Pronájem prostor

Pronájem tělocvičny