www.kraj-lbc.cz  - Liberecký kraj
www.risa.cz  - Regionální informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce
www.mucl.cz  - Městský úřad Česká Lípa
www.nidv.cz  - Národní institut pro další vzdělávání

www.msmt.cz - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.uiv.cz - Ústav pro informace ve vzdělávání
www.scio.cz - SCIO
www.ceskaskola.cz - Česká škola
www.ucitelskenoviny.cz - Učitelské noviny
www.cvlk.cz – Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
www.narodni-kvalifikace.cz  Národní soustava kvalifikací
www.techyes.info - Iniciativa Libereckého kraje na podporu technického vzdělávání