školní rok: 2023/ 2024

Termíny konání maturitních zkoušek pro podzimní zkušební období 2024

Nástavba P2A a P2B: 
Didaktické testy - od 2.9.2024 - spádová škola bude stanovena
Praktická zkouška z EKO - 9.9.2024 - 8:00- učebna C107
Praktická zkouška z ICT - 10.9.2024 - 8:00 - učebna C506
Písemná zkouška z AJ - 11.9.2024 - 8:00 - učebna C 107
Písemná zkouška z ČJL - 11.9.2024 - 8:00 - učebna C105
 

Termíny konání maturitních zkoušek pro jarní zkušební období 2024

 

Témata ke společné části MZ

Kritéria hodnocení:      MZ_Český jazyk a literatura_profilová část

Bodová škála pro hodnocení písemné práce z ČJL

Čtenářský komfort adresáta

Kritéria hodnocení písemné práce z ČJL

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z ČJL

Počítání slov

Kritéria hodnocení: maturitní zkouška z Anglického jazyka

 

P2- Podnikání nástavba denní

Kritéria hodnocení: hodnocení profilové maturitní zkoušky

 

HE4-Ekologie a životní prostředí

Pokyny pro vypracování maturitní práce, Maturitní práce - vedoucí - oponent

 

HE4-Hotelnictví

Kritéria hodnocení: profilové maturitní zkoušky z ekonomických předmětů

 

Legislativa a další:

Katalog požadavků:

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky

Odkazy:

https://cermat.cz/
http://www.statnimaturita-cestina.cz/
http://www.statnimaturita-matika.cz/
http://www.ematurity.cz/