Každoročně škola zpracovává na nový školní rok informace o základních plánovaných aktivitách školy.
V příloze "Celoroční plán práce" lze nalézt termíny maturitních a závěrečných zkoušek, termíny rodičovských schůzek. Je zde také základní přehled složení předmětových komisí.