Školní řád pro školní rok 2023/2024- aktualizace k 1.1.2024

 

PŘÍLOHA 1A - ZÁPIS JEDNÁNÍ SE ZZ

PŘÍLOHA 1B - UDĚLENÍ VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ POCHVALY

PŘÍLOHA 1C - UDĚLENÍ VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ DŮTKY

PŘÍLOHA 2 - ZÁZNAM O POHOVORU NEOMLUVENÉ ABSENCE

PŘÍLOHA 2A - HLÁŠENÍ NA KURÁTOŘI

PŘÍLOHA 2B - ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ O HRUBÉM PORUŠENÍ ŠŘ

PŘÍLOHA 3A - OZNÁMENÍ O ABSENCI NEPLNOLETÉHO ŽÁKA

PŘÍLOHA 3B - OZNÁMENÍ O ABSENCI PLNOLETÉHO ŽÁKA

PŘÍLOHA 4 - NÁVRH POCHVALY / DŮTKY ŘŠ

PŘÍLOHA 5A - POZVÁNKA K JEDNÁNÍ RODIČŮM

PŘÍLOHA 5B - POZVÁNKA K JEDNÁNÍ PLNOLETÝ ŽÁK

PŘÍLOHA 6 - ZÁPIS VÝCHOVNÉ KOMISE NEPLNOLETÝ ŽÁK

PŘÍLOHA 6A - ZÁPIS VÝCHOVNÉ KOMISE PLNOLETÝ ŽÁK

PŘÍLOHA 7 - OZNÁMENÍ O ZANEDBÁNÍ DOCHÁZKY PŘESTUPKOVÉ KOMISI

PŘÍLOHA 8 - ZANECHÁNÍ STUDIA

PŘÍLOHA 9 - ZAHÁJENÍ SŘ PŘÍTOMEN

PŘÍLOHA 9A - ZAHÁJENÍ SŘ NEPŘÍTOMEN

PŘÍLOHA 10 - ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ

PŘÍLOHA 11 - ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY

PŘÍLOHA 12 - ŽÁDOST O UZNÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

PŘÍLOHA 13 - ŽÁDOST DUPLIKÁTU ŽK

PŘÍLOHA 14 - ŽÁDOST ZMĚNA CIZÍHO JAZKY

PŘÍLOHA 15 - ŽÁDOST DUPLIKÁTU OL

PŘÍLOHA 16 - HODNOCENÍ ŽÁKA TŘETÍM STUPNĚM Z CHOVÁNÍ

PŘÍLOHA 17 - ŠKOLNÍ AKCE A POČTY ŽÁKŮ- příloha zrušena a nahrazena Přílohou E4

PŘÍLOHA 18 - INFORMACE PRO PRVNÍ ROČNÍK - VRÁCENKA

PŘÍLOHA 19 - BAKALÁŘI - NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU

PŘÍLOHA 20 - OBECNÉ INFORMACE pro rodiče, zákonné zástupce, žáky a žákyně školy

PŘÍLOHA A1 - HRANICE ZÁKAZU KOUŘENÍ

PŘÍLOHA E1 - ŽÁDOST O EXKURZI

PŘÍLOHA E2 - ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCE

PŘÍLOHA E3 - UVOLNĚNÍ ŽÁKA SOUHLAS RODIČŮ

PŘÍLOHA E4 - POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ DOHLEDU NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH

 

Školní řád pro školní rok 2022/2023

PŘÍLOHA 1A - ZÁPIS JEDNÁNÍ SE ZZ

PŘÍLOHA 1B - UDĚLENÍ VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ POCHVALY

PŘÍLOHA 1C - UDĚLENÍ VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ DŮTKY

PŘÍLOHA 2 - ZÁZNAM O POHOVORU NEOMLUVENÉ ABSENCE

PŘÍLOHA 2A - HLÁŠENÍ NA KURÁTOŘI

PŘÍLOHA 2B - ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ O HRUBÉM PORUŠENÍ ŠŘ

PŘÍLOHA 3A - OZNÁMENÍ O ABSENCI NEPLNOLETÉHO ŽÁKA

PŘÍLOHA 3B - OZNÁMENÍ O ABSENCI PLNOLETÉHO ŽÁKA

PŘÍLOHA 4 - NÁVRH POCHVALY / DŮTKY ŘŠ

PŘÍLOHA 5A - POZVÁNKA K JEDNÁNÍ RODIČŮM

PŘÍLOHA 5B - POZVÁNKA K JEDNÁNÍ PLNOLETÝ ŽÁK

PŘÍLOHA 6 - ZÁPIS VÝCHOVNÉ KOMISE NEPLNOLETÝ ŽÁK

PŘÍLOHA 6A - ZÁPIS VÝCHOVNÉ KOMISE PLNOLETÝ ŽÁK

PŘÍLOHA 7 - OZNÁMENÍ O ZANEDBÁNÍ DOCHÁZKY PŘESTUPKOVÉ KOMISI

PŘÍLOHA 8 - ZANECHÁNÍ STUDIA

PŘÍLOHA 9 - ZAHÁJENÍ SŘ PŘÍTOMEN

PŘÍLOHA 9A - ZAHÁJENÍ SŘ NEPŘÍTOMEN

PŘÍLOHA 10 - ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ

PŘÍLOHA 11 - ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY

PŘÍLOHA 12 - ŽÁDOST O UZNÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

PŘÍLOHA 13 - ŽÁDOST DUPLIKÁTU ŽK

PŘÍLOHA 14 - ŽÁDOST ZMĚNA CIZÍHO JAZKY

PŘÍLOHA 15 - ŽÁDOST DUPLIKÁTU OL

PŘÍLOHA 16 - HODNOCENÍ ŽÁKA TŘETÍM STUPNĚM Z CHOVÁNÍ

PŘÍLOHA 17 - ŠKOLNÍ AKCE A POČTY ŽÁKŮ

PŘÍLOHA 18 - INFORMACE PRO PRVNÍ ROČNÍK - VRÁCENKA

PŘÍLOHA 19 - BAKALÁŘI - NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU

PŘÍLOHA A1 - HRANICE ZÁKAZU KOUŘENÍ

PŘÍLOHA E1 - ŽÁDOST O EXKURZI

PŘÍLOHA E2 - ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCE

PŘÍLOHA E3 - UVOLNĚNÍ ŽÁKA SOUHLAS RODIČŮ

PŘÍLOHA E4 - POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ DOHLEDU NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH