ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Členové školské rady za zřizovatele školy Krajský úřad Libereckého kraje pro období 2021 - 2024

Václav Židek

Mgr. Tomáš Vlček

Členové školské rady za pedagogy školy pro období 2021 - 2024

Ing. Monika Habartová

Miroslav Konečný

Členové školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky pro období 2022 - červen 2024 a další období

Radka Havelková  (od 30. března  2023)

Marie Růžičková od ledna 2024

Jednací řád - odkaz

 

................................................................................................................................................................................


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ  ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ZLETILÉ ŽÁKY ŠKOLY - doplnění členů

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Libereckého kraje vyhlašuji doplňkové volby do tohoto orgánu.

V České Lípě dne 12.prosince 2023

Mgr. Hana Kubátová Ortová

ředitelka školy

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2022 – 2024 ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ZLETILÉ ŽÁKY ŠKOLY

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Libereckého kraje vyhlašuji volby do tohoto orgánu.

V České Lípě dne 12.5. 2022

Mgr. Hana Kubátová Ortová

ředitelka školy

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021 – 2024 ZA PEDAGOGICKÉ ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Libereckého kraje vyhlašuji volby do tohoto orgánu.

V České Lípě dne 29.9. 2021

Mgr. Hana Kubátová Ortová

ředitelka školy

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2020 – 2023 ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ZLETILÉ ŽÁKY ŠKOLY

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Libereckého kraje vyhlašuji volby do tohoto orgánu.

Mgr. Hana Kubátová Ortová

ředitelka školy

 

 

Informace k volbám v září  a říjnu 2020 - zástupci zákonných zástupců a zletilých žáků školy

Vzhledem k tomu, že zástupci této části Školské rady SZŠ a SOŠ,Česká Lípa úspěšně ukončili studium, vyhlašuje vedení školy v souladu se Školským zákonem nové volby na další období.

Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky

Volební komise

Návrhy kandidátů - VOLBY ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2020:

Kristýna Moravcová - třída P1A
Monika Mrhová - třída P1B

Další návrhy ze strany všech, kteří hlasují

 

 

VÝSLEDKY - VOLBY ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2020:

Kristýna Moravcová - třída P1A
Monika Mrhová - třída P1B
 

Další navrhovaní kandidáti nedostali dostatečný počet hlasů

 


 

Informace o průběhu posledních voleb do školské rady 2018 - 2021

Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky

Vyhlášení voleb do školské rady za pedagogy školy

Návrh na kandidáta - za zákonné zástupce a zletilé žáky

Návrh na kandidáta - za pedagogy školy

Informace k volbám do Školské rady pedagogové

Informace k volbám do Školské rady rodiče žáci

Volby do ŠR volební komise žáci pedagogové