ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ RADA
 

Na naší škole již po řadu let pracuje školní žákovská rada. Její členové spolupracují s vedením školy, spoluorganizují a zajišťují různé akce a soutěže, přináší návrhy na zlepšení prostředí a práci školy. Rovněž svým prostřednictvím přispívají ke zlepšení klimatu ve škole, včetně zlepšování vztahů mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli.

 Školní žákovská rada se schází 4x do roka, dále pak podle potřeby.

 
Pravidla školní žákovské rady
 
  1. Členové ŠŽR jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.
  2. Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání.
  3. Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovné postavení.
  4. Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.
  5. Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny závazná.
  6. ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
  7. V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoli ukončit.

 

Žákovská rada – školní rok 2023-2024

K1 – Němeček Petr, Červeňáková N.

ČP1 – Vrběcká Barbora, Koželuhová Barbora

C1 – Brožková Alena, Zajer René

KD1 – Streiftanová Iveta, Mrňávková Markéta

ES1 – Horák Filip, Bláha Tomáš

P1A – Jásek Jindřich, Dolečková Michaela

P1B – Šidlák Lukáš, Salač Patrik

PS1 – Novotný Matěj Karel, Žaludová Lucie

HE1 -  Koterová, Šebková, Havránková

A1 – Dlask Jan, Krause Adam

FO1 – Cempírek Martin, Kirschnerová Kateřina

TI1 – Podrábský Lukáš, Henc Matěj

ZS1 – Melicharová Kristýna, Švecová Adriana

Z1 – Kremina Jakub, Ruda Vlastimil

OŠ1 – Řezanková Anna, Reitschlagerová Natálie

K2 – Drunecký Denis, Tokár Denis

ČP2 – Mišková, Macounová Nela

C2 – Kaucká Tereza, Raudná Nikola

KD2 – Kánská Anežka, Bystrá Kateřina

ES2 – Goliér David, Mach Martin

P2A – Beneš František, Král Nikolas

P2B – Stuchlíková Kateřina, Gribová Nikola

HE2 – Varádiová Kateřina, Kubáč Vojtěch

A2 – Kulas Viktor, Kudráč Sebastián

FO2 – Halčin Jakub, Zábrodská Lenka

ZS2 – Turková Eliška, Poplužníková Andrea

Z2 – Šafařík David, Herák Jakub

TI2 – Gvizd David, Kozák Matyáš

OŠO2 – Andráková Lucie, Mikysová Markéta

KC3 – Vanclová Amálie, Potenská Adéla,

ČP3 – Pincová Lenka, Štajnerová Anita

KD3 – Heinrichová Eliška, Nováková Eliška

ES3 – Jirsa Denis, Drescher Matyáš

HE3 -  Báchorová Kateřina, Havrdová Karolína, Piskáčková Tereza

A3 – Lache Tomáš, Považan Lubomír

F3 – Nový Vojtěch, Buegarová

Z3 – Jedlička Michal, Lukavec Jonáš

OŠO3 – Plicka Josef, Krupová Veronika

TI3 – Zifčák Adam, Kuruc Jakub

ZS3 – Fleklová Beáta, Šimonová Kateřina

HE4 -  Pintérová Markéta, Kněžourová Kristina Františka