ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ RADA
 

Na naší škole již po řadu let pracuje školní žákovská rada. Její členové spolupracují s vedením školy, spoluorganizují a zajišťují různé akce a soutěže, přináší návrhy na zlepšení prostředí a práci školy. Rovněž svým prostřednictvím přispívají ke zlepšení klimatu ve škole, včetně zlepšování vztahů mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli.

 Školní žákovská rada se schází 4x do roka, dále pak podle potřeby.

 
Pravidla školní žákovské rady
 
  1. Členové ŠŽR jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.
  2. Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání.
  3. Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovné postavení.
  4. Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.
  5. Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny závazná.
  6. ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
  7. V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoli ukončit.

 

ŽÁKOVSKÁ RADA

školní rok 2021/2022

K1    – Amálie Vanclová, Natálie Lacková

KD1  – Dominik Čikala

C1    – Adéla Potenská

ČP1  – Anita Štajnerová, Lenka Pincová

ES1  – Petr Březina, Denis Jirsa, Matyáš Drescher

P1A  – Jan Lupčák, Jan Vitvar

P1B  – Martina Štěpánová

ČP2  – Jana Brandnerová, Kateřina Váradiová

K2    – Matěj Fendek, Jana Kavalírová

C2    – Martina Landová, David Topol

KD2  - Anita Rampouchová, Natálie Součková

ES2   – Vojtěch Voktora, Vojtěch Kubáč, Jindřich Jásek, Matěj Žáček

K3    – Marie Balogová, Lenka Kroupová

ES3  – Lukáš Anděl, Tomáš Jelínek

CO3 – Valentina Grégerová, František Flégl

KD3 – Kristýna Hadariová, Anna Vítková

ČP3 – Kristýna Vecseyová, Denisa Halinárová

Z1    - Jonáš Lukavec, Michal Jedlička

F1   -  Tereza Suchopárková, Vojtěch Nový

HE3 – Iva Horová, Vojtěch Dvořáček

OT2 – Jan Zákostelecký, Tomáš Kordik

Z2    - Roman Bodi, Adam Waxmandski

HE2 – Kristýna Kněžourová, Markéta Pintérová

TI1   - Matěj Mádl, Adam Zifčák

F3    -  Klára Colierová, Karel Navrátil

ZS1- Beáta Fleklová, Kateřina Šimonová

OŠO1- Šabaková Ilona, Darius Jan