Co je Europass a proč ho našim absolventům vystavujeme?

Součástí "Europassu" je doklad v anglickém, německém a českém jazyce, který je školou vydáván jako dodatek k maturitnímu vysvědčení a nebo k výučnímu listu.

Velmi podrobně jsou zde popsány odborné a obecné dovednosti a znalosti absloventa daného maturitního nebo učebního oboru.

Více informací lze nalézt na stránkách:

www.europass.cz
europass

 

Ukázky europassů :

Elektrikář v německém jazyce
Elektrikář v českém jazyce
Hotelnictví v ANJ
Hotelnictví v českém jazyce
Ekologie a životní prostředí v ANJ
Ekologie a životní prostředí v českém jazyce