KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

A) Kritéria pro maturitní obory- odkaz

B) Kritéria pro učební obory tříleté typu H - odkaz

C) Kritéria  pro učební obor dvouleté typu E - odkaz

D) Kritéria pro pohovor v českém jazyce pro uchazeče cizince - odkaz

Doporučujeme využít k vyplnění přihlášek od 1.2. do 20.2. 2024 systém: https://dipsy.cz/

Více informací k přijímacímu řízení naleznete na: https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Přílohy - přílohy jsou také popsány v systému https://dipsy.cz/

1. Přihláškaodkaz na tiskopis.

 

2. Maturitní a učební obory – prosté kopie obou stran vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku a kopie obou stran předposledního ročníku studia na ZŠ.

Nestačí pouhý výpis známek. Škola vyžaduje kopie vysvědčení.

 

3. Maturitní nástavbové studium „Podnikání“ prosté kopie obou stran vysvědčení z 1. pololetí třetího ročníku učebního oboru a z 2. pololetí druhého ročníku učebního oboru. 

 

4. Lékařský posudek – lze použít tento tiskopis.

a) Posudek je povinný pro všechny učební obory (H i E).

b) Posudek je povinný pro maturitní obor Praktická sestra. Ostatní maturitní obory nemusí přikládat lékařský posudek.

 

5. Pokud je na vysvědčení použito slovní hodnocení, pak je třeba doložit převod na známky potvrzený základním školami, kde uchazeč studoval.

Tiskopis – odkaz.

 

Uchazeči cizinci navíc dokládají:

1. Vízum strpění (především uchazeči z Ukrajiny) – úplná a čitelná podoba

 

2. Uchazeči s vízem strpění – maturitní obory:

a) Žádost o tzv. úlevu z jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) a to pokud žádají o prominutí zkoušky z českého jazyka u JPZ a pokud žádají o možnost vykonat písemnou zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce.

Tiskopis pro obě žádosti – odkaz.

b) Dokládají také prosté kopie obou stran vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku a kopie obou stran předposledního ročníku studia na ZŠ. Nestačí pouhý výpis známek. Škola vyžaduje kopie vysvědčení.

c) Pokud nemají uchazeči z Ukrajiny všechna požadovaná vysvědčení ze základní školy v České republice:

  • Pak dokládají buď kopii obou stran vysvědčení ze základní školy na Ukrajině, pak je třeba přeložit do češtiny. Není ale třeba, aby byl úřední překlad.
  • Pokud vysvědčení za doby studia na ZŠ na Ukrajině nemají, pak dokládají čestné prohlášení o známkách z rodného jazyka a matematiky. Lze použít tiskopis školy –odkaz.
  • NELZE DOKLÁDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZA ODBOBÍ, KDY UCHAZEČ JIŽ STUDOVAL NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ČESKÉ REPUBLICE.
  • Toto by bylo důvodem k vyřazení uchazeče.

 

3. Uchazeči s vízem strpění – učební obory (typ H, typ E):

a) Dokládají také prosté kopie obou stran vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku a kopie obou stran předposledního ročníku studia na ZŠ. Nestačí pouhý výpis známek. Škola vyžaduje kopie vysvědčení.

b) Pokud nemají uchazeči z Ukrajiny všechna požadovaná vysvědčení ze základní školy v České republice:

  • Pak dokládají buď kopii obou stran vysvědčení ze základní školy na Ukrajině, pak je třeba přeložit do češtiny. Není ale třeba, aby byl úřední překlad.
  • Pokud vysvědčení za doby studia na ZŠ na Ukrajině nemají, pak dokládají čestné prohlášení o známkách z rodného jazyka a matematiky. Lze použít tiskopis školy –odkaz.
  • NELZE DOKLÁDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZA ODBOBÍ, KDY UCHAZEČ JIŽ STUDOVAL NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ČESKÉ REPUBLICE.
  • Toto by bylo důvodem k vyřazení uchazeče.

 

4. Ostatní cizinci – ti, kteří nedoloží vízum strpění

a) Dokládají také prosté kopie obou stran vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku a kopie obou stran předposledního ročníku studia na ZŠ. Nestačí pouhý výpis známek. Škola vyžaduje kopie vysvědčení.

b) Pokud mají vysvědčení pouze ze země, kde studovali základní školu. Pak prosté kopie obou strany vysvědčení. Je však třeba text přeložit do českého jazyka. Není třeba úřední překlad.