Obor:
Hotelnictví
Kód oboru: 65-42-M/01
Zaměření oboru: Čtyřletý studijní obor zaměřený na oblast hotelnictví a cestovní ruch.

Charakteristika oboru na www.infoabsolvent.cz:

Další informací naleznete pod tímto odkazem.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky se absolventi uplatňují jako provozní či řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé v hotelích, stravovacích zařízeních a cestovních kancelářích.
Student získává obchodně podnikatelské vzdělání se zaměřením na hotelový provoz a cestovní ruch
Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné předměty
V teoretické části důkladné osvojení cizích jazyků, gastronomie a techniky služeb v oblasti stravování, ubytování a cestovního ruchu, základy ekonomie a obchodně podnikatelských disciplín.
Škola připravuje středoškolsky vzdělané odborníky v oblasti hotelnictví, důraz je kladen na společenské vystupování, chování, odpovědnost a morální zásady.
Součástí teorie je výuka práce na počítačích.
Pro úspěšné absolventy možnost dalšího studia na VOŠ nebo VŠ
Délka studia: 4 roky
Typ studia: Denní studium
Určení oboru studia: Pro chlapce a dívky
Základní podmínky přijetí: - splnění povinné školní docházky úspěšným absolvováním 9. tř. ZŠ a kritérií přijímacího  řízení
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška dle platných právních předpisů. Absolventi získávají vysvědčení o maturitní zkoušce v daném oboru..
Poskytnuté vzdělání: Úplné střední odborné