SZŠ a SOŠ každoročně uzavírá řadu smluv s regionálními firmami o zajištění odborné praxe našich žáků učebních oborů.

Žáci druhých a třetích ročníků učebních oborů tak mají možnost získat pracovní dovednosti v reálném pracovním prostředí již během studia.

Výuka všech našich maturitních i učebních oborů je organizována tak, aby se co nnejvíce blížila reálnému pracovnímu prostředí.

Lze říci, že škola zavádí již řadu let do výuky prvky duálního vzdělávání.

Více informací k jednotlivým oborům lze naléz pod tímto odkazem.

 

Mezi naše nejvýznamnější firmy patří například:

ZOD Brniště, a.s., Jáchymov 1, Brniště

Škoda auto Mladá Boleslav

Festool, s.r.o., Chelčického 1932, Česká Lípa

Krofián CZ spol. s r. o.

Revok, s.r.o., Dubická 3282, Česká Lípa

Jizerské pekárny

Bombardier, Česká Lípa, Svatopluka Čecha 1205, nyní Alstom Czech Republic a.s.

Sauer Žandov, Nádražní 10, Žandov

Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. Sluneční 3115, Česká Lípa

Honda servis, Lipex plus spol. s.r.o. Hrnčířská 2576, Česká Lípa

Městské lesy, Česká Lípa, spol. s.r.o., TGM 1, Česká Lípa

Statek Ploužnice s.r.o., TGM 1, Česká Lípa

 

Se školou spolupracuje však ještě mnoho dalších regionálních firem. Jejich seznam naleznete níže v přehledu smluvních pracovišť.

 

Smluvní pracoviště pro zajištění části odborné praxe v předchozích letech

Smluvní pracoviště 2022 - 2023

Smluvní pracoviště 2021 - 2022

Smluvní pracoviště  2020 - 2021

Smluvní pracoviště 2019 - 2020

Smluvní pracoviště 2018 - 2019

Smluvní pracoviště 2017 - 2018
Smluvní pracoviště 2016 - 2017
Smluvní pracoviště 2015 - 2016

Děkujeme tímto za spolupráci.

vedení školy