MATURITNÍ OBORY:
 
UČEBNÍ OBORY - tříleté typu "H":
 
UČEBNÍ OBORY - dvouleté typu "E":

Lesnické prácePráce ve stravování

 

Přílohy:

ŠVP č.1- Ukončení vzdělávání

ŠVP č.2 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠVP č.3 - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

ŠVP č.4 - Osnova z průkazu BOZ,Poučení žaků o BP

ŠVP č.5 - Sociální partneři- Vzor smlouvy, Spolupráce se socialními partnery- pro žáky

ŠVP č.6 - Volnočasové aktivity a sportovní dopoledne

ŠVP č. 7 - Kritéria přijímacího řízení

Příloha 7 a kritéria PŘ maturitní obory 2021/22
Příloha 7 b kritéria PŘ učební obory 2021/22
Příloha 7 c kritéria PŘ Podnikání nástavba 2021/22

ŠVP č.8 - Osvědčení dosažených praktických dovedností- Vzor osvědčení

ŠVP č.9 - Personální zabezpečení oboru:
Automechanik, Cukrář, Číšník Elektrikář pro slaboproud, Elektrikář pro silnoproud, Gastronomie, Hotelnictví, Instalatér, Kadeřník, Kuchař, Mechanik strojů a zařízení, Obraběč, Pekař, Podnikání, Práce ve stravování, Truhlář, Zámečník

ŠVP č.10 - Materiální zabezpečení oboru:
Automechanik, Cukrář, ČíšníkElektrikář pro slaboprod, Elektrikář pro silnoproud, Gastronomie, Hotelnictví, Instalatér, Kadeřník, KuchařMechanik strojů a zařízení, Obraběč, Pekař, Práce ve stravování, Podnikání, Truhlář, Zámečník

ŠVP č. 11 - Srovnávací testy

ŠVP č.12 - Ročníkové práce tříletých učebních oborů („H“) a oborů maturitních

ŠVP č. 13- Odlišné UP

ŠVP č. 14 úpravy obsahu učiva