Střední odborná škola v městě Bautzen - Berufliches Schulzentrum für Ernährung und Hauswirtschaft 

Spolupráce byla přerušena v roce  2020 - škola v Budyšíne zanikla.

Spolupráce trvala sedm let a je škoda, že vzájemné "výměny- ukázky " řemeslných dovedností mezi učiteli odborného výcviku a žáky školy nemůžou z tohoto důvodu pokračovat.

 

Škola se zaměřovla na výuku obdobných učebních oborů jako naše SOŠ a SOU (pekař, kuchař, číšník, kadeřník,navíc nabízí studium v oboru řezník)

Historie spolupráce:
V létě 2003, v době své dovolené trávené u Máchova jezera, zkusil učitel odborných předmětů z partnerské školy v Budyšíně zaklepat na dveře ředitelny SOŠ a SOU

Již v říjnu téhož proběhlo první setkání mezi pedagogy z české a německé strany. Začala tak několikaletá spolupráce škol, které jsou od sebe vzdálené necelých 70 km a které spojuje zájem o zatraktivnění výuky v učebních oborech.

Každoročně školy připraví tematicky zaměřený pracovní den (např. rybí hody, pekař roku, výroba knedlíků, výroba oblíbených cukrovinek…..).
Z každé ze škol se účastní spolupráce cca 8 žáků učebních oborů, doprovázejí je učitelé odborného výcviku a pedagog - učitel německého jazyka, který zajišťuje překlad.
Jak se ale časem ukázalo, tak se žáci obou škol dokáží domluvit při práci na společných výrobcích i bez překladatele.

O spolupráci projevila zájem i německá regionální televize.
Pro zájemce je tu i reportáž

Komentář k historii spolupráce mezi školami lze nalézt také na odkazu webových stránek Střední odborné školy v městě Bautzenu :

INFORMACE O VZÁJEMNÝCH NÁVŠTĚVÁCH OBOU ŠKOL NA FACEBOOKU ŠKOLY

 bautzen 1 bautzen 2 bautzen 3 bautzen 4