V současné době je naše škola zapojena do projektu "NAKAP I"                            
Cílem projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.  Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 středních škol (za současného zapojení základních škol), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)
Datum zahájení projektu: 1. července 2018
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2020
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Aktivity SOŠ a SOU  Řemeslné dny, Ekologické dny Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti
............................................................................................................................................................
Investiční projekty aneb nový školní rok 2019/2020 v "novém...."
Liberecký kraj podpořil školu investiční částkou 98,3 mil. Kč
Zřizovatel školy, Liberecký kraj, jmenoval školu jako „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro oblast služeb“.  Kraj podporuje školu ve všech jejich aktivitách týkající se tří maturitních a patnácti učebních oborů. A to  nejen slovy, ale také především finančními prostředky…
Informace lze nalézt na tomto odkazu.
 
.................................................................................................................................................................
Ukončené projekty z let přechozích
Druhá šance
Krokem přes Most
Nebojme se změny
Řemeslné rekvalifikace I
Řemeslné rekvalifikace II
Vzdělávání v krajině kolem nás -  e-learning tohoto projektu naleznete na adrese http://www.skolalipa.cz/moodle/
TechUp