MŠMT ČR poskytlo škole dotaci na doučování ve výši 274 950 Kč a dále částku 488 000 Kč na pořízení notebooků k zapůjčení žákům školy.

Cílem je pomoci žákům doplnit učivo z období distanční výuky a umožnit žákům využívat zapůjčenou vypočetní techniku k plnění úkolů a k sebevzdělávání.

 

Digitalizujeme na web školy

Finančí prostředky jsou přiděleny škole z tzv. "Národního plánu obnovy"

Co je "Národní plán obnovy?"

"Zásadním nástrojem pro zmírnění dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádla EU o finanční příspěvek, a to ve výši přibližně 190 mld.Kč. Část prostředkl ve výši 1 mld. Kč je určena také na podoru doučování".

Více informací lez nalézt pod odkazem: https://www.edu.cz/npo/

 

Logo doučování