EDU grant pro školy  www.edugrant.cz

Tento grant je určen základním školám, středním školám a středním odborným učilištím, které chtějí aktivně a smysluplně využívat moderní technologie ve výuce s důrazem na vhodnou metodiku.

Naše škola získala grant ve výši 160 000 Kč.

Nově pořízené učební pomůcky budou využity k rozšíření kinematiky pohybů stroje frézky FCM22CNC o azimut a elevaci polohování upnutého obrobku.

 

Žáci učebních oborů obráběč kovů  se učí základy technického kreslení v programu VariCad.

Nakreslený výrobek následně vyrobí na školním CNC. V této fázi se učí programovat CNC pomocí SprutCAM.

Doposud byla výuka omezena na výrobu jednodušších strojních součástek. Školní CNC mělo pouze tři osy.

Díky grantu dojde k rozšíření počtu os o osy dvě (tzv. azimut a elevace).

Žáci učebního oboru obráběč kovů budou moct vyrábět složitější strojní součástky.

 

Ve VariCadu se tedy žáci začnou nově učit kreslit šikmé, hyperbolické, parabolické a kulové plochy.  

Následně tak díky budou pomocí CNC vyrábět strojní součástky, které doposud vyrábět nemohli. (Tří „osé“ CNC toto neumožňovalo)

Jedná se například o výrobu těchto strojních součástí:

Výroba ozubených kol válových, kuželových

Výroba závitů na kuželi

Výroba šroubovic

 edugrant banner horizontal 500 bus