Operačního programu Jan Ámos Komenský - výzva Šablony pro SŠ a VOŠ - 4 005 381 Kč září 2022 - srpen 2024

CZ.02.02.XX/00/22_003/0000636

Naše škola SZŠ a SOŠ, Česká Lípa, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský. Název našeho projektu je Šablony III- www.skolalipa.cz. Projekt je zahájen 1. 9. 2022 a předpokládané datum ukončení je 31. 8. 2024.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností. Účelem je také prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin.

V rámci projektu realizujeme tyto šablony: Personální podpora – Školní asistent SŠ, Kariérový poradce SŠ, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, dále Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ, Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ a Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ – Inovativní vzdělávání žáků v SŠ.

Celková výše rozpočtu je 4 005 381 Kč. Pro daný projekt je poskytována finanční podpora od EU.

 

 

 

EUMŠMT Barevné