Zateplení budov školy v Lužické ul.  - bývalá zemědělská škola

(Nyní zde probíhá především výuka maturitních oborů "Ekologie a životní prostředí" a "Hotelnictví")

Slavnostní předání investiční akce „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici“

Řada obyvatel České Lípy si jistě všimla, že omítka jedné z  budov SOŠ a SOU (u hlavní komunikace na Liberec) „svítí“ novou žlutou barvou.
Jedná se o nově zrekonstruovanou budovu bývalé „zemědělské školy“. Dnes v prostorách jedné z prvních rolnických škol v Čechách (postavena v roce 1894) probíhá výuka maturitních oborů „Ekologie a životní prostředí“, „Hotelnictví“ a učebního oboru „Zemědělec- farmář“.
Ve středu 20. června byla „opravená“ budova slavnostně předána ………!!!
Přítomni byli, kromě řady dalších hostů, také členka Rady Libereckého kraje Ing. Radka Loučková Kotasová a náměstek hejtmana LK pan Mgr. Petr Tulpa.
Ve třídách se snížila hlučnost z frekventované komunikace, v zimě se významně zvýší „tepelná pohoda“ při vyučování….
Cena investiční akce: částkou 11 mil Kč přispěl Liberecký kraj, částkou 5 mil. Kč OPŽP.

Nový vzhled budovy

OPZP1 OPZP2 OPZP3

OPZP4

Původní vzhled budovy

OPZP5

Ze slavnostního otevírání budovy

OPZP6 OPZP7 OPZP8 OPZP9 OPZP10

Zateplení budov školy na adrese 28. října v roce 2009

"Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových kostrukcí  budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa."

Zhotovitel projektové dokumentace:  DESIGN 4, v.o.s., Trávnice 902, 511 01 Turnov

Stavebník:  Liberecký kraj

Celkové máklady včetně DPH:  51 358 523,- Kč

Dodavatel stavby (díla):   BREX, s.r.o., Boskovická 135, 463 12  Liberec 23

Předání staveniště:  11.listopad 2009

Plánovaný termín dokončení stavby:  30.září 2010