Naše škola předložila rekvalifikační projekt "KROKEM PŘES MOST". Schválením projektu získala škola finanční podporu 1,7 mil Kč ze strukturálního fondu EU.
Projekt byl zahájen 1.9.2005 první fází "KROK" tj.vytipováním vhodných nezaměstnaných rekvalifikantů. Druhá fáze "MOST", vlastní rekvalifikace, byla slavnostně zahájena 10. října 2005.

Cíl projektu :
Poskytnout "druhou" šanci mladistvým nezaměstnaným kteří se dostali, po absolvování základní školy, mimo výchovně vzdělávací systém. Umožnit této cílové skupině lépe se uchytit na trhu práce.
 

Obsah projektu:
Praktický výcvik (1100 vyučovacích hod) v základech odborných dovedností řemeslných oborů: kuchař, číšník, truhlář, šička a zámečník. Součástí projektu je osobnostní rozvoj, dvě adaptační a poznávací soustředění a bilanční diagnostika.
 

Partneři projektu:
Městský úřad v České Lípě a Úřad práce v České Lípě
 

Realizační tým:
Mgr. Hana Ortová vedoucí realizačního týmu projektu
Jana Šírková - tutor projektu
Přemysl Chanenka ÚP
Mgr. Zdena Průchová - psycholožka
Pavlína Najmanová - učitelka odborného výcviku (UOV)
Jana Dlouhá UOV
Soňa Merlíčková UOV
Blažena Nováková UOV
Antonín Nejedlý UOV
Jiří Zajkr UOV
Jaroslav Pejřimovský UOV
Věra Koníčková UOV