„Nebojme se změny – www.skolalipa.cz" CZ.1.07/1.1.09/01.0003

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1. Zvyšování kvality ve zdělávání           

 

5 201 220 Kč

Vytvoření 1 500 digitálních učebních materiálů

Založení školního LMS MOODLE

Školení pedagogů

Dovybavení školy VT - nové datové projektory, nákup 4 kusů interaktivních tabuli

Nákup výukového software a odborné literatury

Podpora zájmu žáků o studium technických a řemeslných oborů

 

 

Prezentace projektu - zde