Škola nabízí veřejnosti za poplatky svařovací kurzy a řemeslné rekvalifikace s možností vykonáním tzv. zkoušky tzv. profesní kvalifikace podle Zákona 179/2006. S., o ověřování a uznávání výsledků dílčích kvalifikací.

Pro veřejnost jsou k dispozici také dva e - learningové kurzy.

1. Jako přípravu na vykonání některé ze zkoušek řemeslných profesních kvalifikací nabízíme 

e –learningový kurz pojmenovaný „Řemeslné rekvalifikace I“ a „Řemeslné rekvalifikace II“
Tento kurz je zpoplatněn a je zpřístupněn pouze zájemcům, kteří vykonají zkoušky v naší škole.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKU řemeslných rekvalifikací naleznete pod tímto odkazem

 Ve školním roce 2021/2022 nabízíme nově rekvalifikační kurz Elektrikář.

 

2. Zcela zdarma je k dispozici veřejnosti e - learningový kurz „Vzdělávání v krajině kolem nás“

Zde jsou k dispozici tyto kurzy:
• Přírodní prostředí kolem nás
• Krajinné typy kolem nás
• Bioodpady a jejich zdroje
• Zeleň
• Zahradnictví/květinářství v krajině kolem nás