Vyhlášení termínu složení zkoušky profesní kvalifikace

 Uchazeči předloží ke zkoušce osvědčení o získání profesní kvalifikace montér elektrických instalací, montér slaboproudých zařízení nebo monétr elektrických rozvaděčů

(doloží tímto, že vykonali úspěšně teoretickou část profesní kvalifikace).

Název zkoušky profesní kvalifikace
Datum zkoušky Čas Autorizovaný zástupce Zveřejněno dne
Montér hromosvodů  5.11. 2022  7:30 - 18:00  Zbyněk Novák  21.10.2022