V rámci kampaně Libereckého kraje  Mít domov a rodinu  „ Samozřejmost nebo vzácnost“ a týdne náhradního rodičovství, pořádalo  centrum pro pěstounské rodiny, Farní charita Česká Lípa Den pro náhradní rodičovství, a to 10.10.2019.

V rámci tohoto projektu mohli i naši žáci ze tříd KD1 a CE3 shlédnout film Dospělý ze dne na den. Jednalo se o dokumentární film, který mapoval příběhy několika lidí, kteří vyrůstali v dětském domově. Museli se vypořádat s tím, že nepoznali rodičovskou lásku, a čekal je velmi těžký start do dospělého života.  Následně proběhla diskuze s protagonisty a tvůrci dokumentu.

Celý program byl pro naše žáky určitě přínosem, protože je vedl k zamyšlení nad tím, jak důležitá je rodina, která jim poskytuje lásku, bezpečí, porozumění, stabilní zázemí, vlastně je provází celým životem.

Dne 10.10.2019 se na naší škole uskutečnila každoroční charitativní sbírka - ŽIVOT DĚTEM.
Vybraná částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
 
img.obrazky.cz
 

Ve spolupráci se Čmelákem proběhla dobrovolnická akce při vytrhávání invazní rostliny křídlatky japonské.

I přes nepříznivé počasí odvedli studenti Ekologie skvělou práci.

 

71771844 2385436904909443 3665016527070953472 o           73060220 2385436674909466 6926387655387119616 n

2.10.2019 na Dni zvířat v Českolipském muzeu zajistili prváci, druháci a třeťáci oboru Ekologie tři stanoviště pro děti z MŠ a ZŠ.

 

IMG 66da50574cdb1188c3a8ac07f619c2ab V     IMG b1a662f366a3c4459068f87a5773cf47 V   IMG fb885df336f9db84d26a23b931d4de65 V

V druhé polovině letošního září přibyl do flotily SOU a SOŠ, 28. října 2707, Česká Lípa, p. o. zcela nový nákladní automobil, určený na řidičský výcvik oboru Zemědělec – farmář, pojmenovaný zaměstnanci „Hugo“. Ten přispěje ke zlepšení kvality výuky.
Nákladní automobil bylo možné pořídit díky zařazení naší školy do programu COP (Centrum odborné přípravy) garantovaného Ministerstvem zemědělství České republiky.
Lví podíl na tomto má i vedoucí investic paní Dana Pavlasová, které tímto všichni děkujeme.

 

20190923 103355      20190923 103355

25.9.2019 navštívila maturitní třída HE2 Krásnou Lípu. Jako první proběhla návštěva Správy národního parku České Švýcarsko, kde proběhla poutavá přednáška o historii, přírodě i současnosti národního parku. Poté následovala exkurze do Domu Českého Švýcarska, který je jedním z významných turistických cílů oblasti. Oba naše maturitní obory měly možnost rozšířit své znalosti v oblastech, které se jim při dalším studiu budou hodit :-).

IMG 20190925 120653

 

Žáci oboru Hotelnictví dne 19.9.2019 zajišťovali cateringovou službu v budově kavárna Union. Akci pořádalo MĚSTO Česká Lípa na téma Česká Lípa očima studentů architektury.

71758261 2372108752908925 8119082575789555712 n          71758261 2372108752908925 8119082575789555712 n

 

 

První školní den jsme přivítali na naší škole 340 nových žáků!!!!

Školní rok 2019/2020 letos na SOŠ a SOU  slavnostně zahájil pan senátor Ing. Jiří Vosecký. Kromě jiného připomněl, že škola obdržela v předchozích dvou letech investiční dotaci přesahující 116 mil. Kč.

Dá se opravdu říci, že na SOŠ a SOU začíná  nový školní rok v „NOVÉM“!!!

Žáci maturitních oborů "Hotelnictví" a "Ekologie a životní" prostředí budou využívat nově vybavené odborné učebny. Žáci učebních oborů se budou učit řemeslu v dílnách s moderním strojním a dalším vybavením.

DSC 0771    DSC 0764   DSC 0797   DSC 0799  DSC 0790

“Liberecký kraj podepsal v úterý 20.srpna smlouvu o finanční spoluúčasti na Stipendijním programu pro žáky středních škol v regionu. Regionální agrární rada se bude od příštího školního roku podílet s Libereckým krajem na financování stipendií žákům oboru Zemědělec – farmář. Stipendií se dočkají žáci od nového školního roku 2019/2020  na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v České Lípě (SOŠ a SOU Česká Lípa) a stejně jako v předchozích letech i na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantě (SŠHL Frýdlant)”

Více informací lze nalézt na odkazu: :https://www.kraj-lbc.cz/regionalni-agrarni-rada-bude-libereckemu-kraji-prispivat-na-stipendia-pro-zaky-zemedelskych-oboru-n924333.htm

Celý video záznam z tiskové konference: https://www.youtube.com/watch?v=G9vmYPdnRp4&feature=youtu.be

 Po tři odpoledne, v posledním týdnu školního roku, probíhalo na naší škole slavnostní ukončení studia žáků 3. ročníků učebních oborů.

135 budoucích zámečníků, elektrikářů, instalatérů, truhlářů, obráběčů kovů, kadeřnic, kuchařů, pekařů, číšníků, cukrářek, zemědělců obdrželo nejen vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list, ale také Europassy - dodatky vysvědčení v anglickém a německém jazyce.
Většina absolventů školy má již sjednané zaměstnaní, někteří pokračují ve studiu na maturitním oboru Podnikání.
Všem našim absolventům přejeme hodně štěstí!

IMG 20190626 150444   IMG 20190626 152124

V  pondělí 3.června  byly zahájeny závěrečné zkoušky. Žáci všech patnáct učebních oborů absolovovali nejdříve písemnými testy.

Od úterý pokračovala nejnáročnější část zkoušek.....Během dvou až tří dnů měli žáci předvést své praktické dovednosti.

Většina žáků byla zatím úspěšná.

Snad se jim podaří uspět i v poslední části. A to u zkoušek ústních. 

   20190606 112743   20190606 114520  ZZ 19 5   20190606 120458   20190606 114032

 

 

 

Dne 6. června 2019 v 15:00 proběhne slavnostní předávání maturitního vysvědčení. Setkání se uskuteční v Aule (2.patro budovy "C").

Počty volných míst do 3. kola přijímacího řízení

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity oboru

Volná místa

Dominik Fukna a Lukáš Kocourek ze 3.ročníku oboru instalatér obsadili ve velké konkurenci ostatních odborných škol 3. místo v regionální soutěži instalatérských znalostí a dovedností!!!!

20.února proběhla v dílnách školy na pracovišti Svojsíkova stezka soutěž Automechanik Junior. Za školu se zúčastnili Zoran Tolvaj a Otakar Filek. Velmi dobře si vedli především v praktické části soutěže.

Soutěž, do které se zapojilo 14 středních a základních škol, každoročně pořádá Krajská hospodářská komora a to v Jablonci nad Nisou. Letos se soutěž konala 14.února. Školu reprezentovali žáci Tomáš Dvořák , Matěj Žiga, Jakub Pevný,Matěj Šírlo, Daniel Janeček,František Růžička z učebních oborů strojní mechanik, zemědělec farmář a instalatér.